« Zurück

Härjanurme kruusakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse saamise/esitamise teade

Jõgeva vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lg 4 Avalor Invest OÜ (registrikood 11969862, aadress Ede-Mäekalda, Meegomäe küla, Võru vald) Härjanurme kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse saamisest.

Keskkonnaluba taotletakse Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Härjanurme külas eramaal katastriüksusele Väike-Kureoja (katastritunnus 61101:001:0117). Taotletava Härjanurme kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 2,30 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 2,88 ha. Seisuga 01.01.2023 on Härjanurme kruusakarjääri mäeeraldisega seotud ehituskruusa aktiivse tarbevaru kogus 29 tuh m3, millest kaevandatav varu on 24 tuh m3. Kaevandatava maavara kasutusaladeks on teedeehitus ja ehitustööd. Kaevandatud maa korrastatakse veekoguks ja metsamaaks. Luba taotletakse 15 aastaks.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluses M-123377.

 

Tekkivate küsimuste korral pöörduda Keskkonnaameti maapõuebüroo maapõuespetsialisti Marju Kuldmaa poole, e-post: marju.kuldmaa@keskkonnaamet.ee, tel 513 8740.