« Zurück

Hange “Jõgeva aleviku puhkeala projekteerimistööd”

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva aleviku puhkeala projekteerimistööd".

Hanke eesmärgiks on projekteerida Jõgeva alevikus Sauna tn 4 kinnistule puhkeala, mis oleks avalikuks kasutuseks.

Pakkumus peab vastama hanketeates, hinnapakkumuse tabelis ja tehnilises kirjelduses toodud nõuetele.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest. Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkujal või tema alltöövõtjal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering: tegevusalal „projekteerimine".

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Pakkumus peab sisaldama pakutavatest toodetest pilte ja detailset kirjeldust.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi ning vähendab tööde mahtusid.

Pakkuja saab vajadusel enne pakkumuse esitamist tutvuda hankelepingu täitmise kohaga.

Hankija kontaktisik on  majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, tel. 776 6536 või 5450 1711, e-post. triin.parsim@jogeva.ee

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 15. juuli 2022. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva aleviku puhkeala projekteerimistööd".

Hinnapakkumus esitada vastavalt hankedokumentides olevale hinnapakkumuse tabelile.

Hanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse hankespetsialist Janis Käär, tel. 776 6576 või 5306 2020; e-post: janis.kaar@jogeva.ee .

Täpsem informatsioon hanke kohta on lisatud hankedokumentides.