« Zurück

Jõgeva Valla Hoolekandekeskusele otsitakse juhatajat

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse juhataja ametikoha täitmiseks. Juhtimiskogemusega inimesele, kelle kutsumuseks on sotsiaaltöö, on see huvitav väljakutse.

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus, mis alustab tegevust 1. jaanuarist 2021. Hoolekandekeskuse ülesanne on pakkuda Jõgeva vallas kohaliku omavalitsuse korraldatavaid sotsiaalteenuseid. Keskuse hallata on Jõgeva linna sotsiaalmaja, piirkondlikud sotsiaalpunktid ja Torma mõisa valitsejamaja. Viimases pakutakse lisaks omavalitsuse kohustuslikele teenustele igapäevaelu toetamise teenust, toetatud elamise teenust ja kogukonnas elamise teenust.

Juhataja ülesandeks on valmistada hoolekandekeskus ette hoolekandeasutusena tegutsemiseks alates 1. jaanuarist 2021, tagada selle edasine juhtimine ja arendada sotsiaalteenuseid koostöös valla sotsiaalosakonnaga vastavalt valla elanike vajadustele.

Keskuse juhataja kohale ootame kandidaate, kellel on:

  • kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltöö alane;
  • inimeste juhtimise kogemus;
  • teadmised sotsiaalkaitse korraldusest, sh kohaliku omavalitsuse korraldavatest sotsiaalteenustest;
  • teadmised ja oskused eelarvelise asutuse juhtimiseks;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasemel;
  • loovus ja algatusvõime;
  • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;
  • väga hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, hea stressitaluvus, kohusetunne;
  • oskus aega efektiivselt kasutada;
  • B-kategooria juhiload.

Juhataja asub tööle osalise tööajaga esimesel võimalusel, alates 1. jaanuarist 2021 täistööajaga ehk 40 tundi nädalas. Täiskoormusega töötamisel pakume töötasu 1600 eurot kuus.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 5. oktoobriks 2020. Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.