« Zurück

Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise vallale kuuluvate äriruumide kasutusse andmiseks

Jõgeva Vallavalitsus korraldab 9. juunil 2022  avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva vallale kuuluvate äriruumide kasutusse andmiseks.

1. Avalik kirjalik enampakkumine korraldatakse Jõgeva linnas Suur tn 5 asuvate esimese korruse äriruumide nr 81 (pindala 16,7 m²), 91 (pindala 55,1 m²), 75 ja 76 (pindala 154,5 m²) ning 79 ja 80 (pindala 87,0 m²) kasutusse andmiseks kolmeks aastaks kaubandus- või büroopinnana.

2. Kirjalik pakkumine esitada hiljemalt 9. juunil 2022 kella 9.00-ks kinnises ümbrikus, millele on märgitud „Suur tn 5 äriruumide üürile andmine" ja soovitud äriruumi number, Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn või digiallkirjastatult e-posti aadressile vallavara@jogeva.ee. Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine.

3. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
3.1. pakkuja nimi ja kontaktandmed;
3.2. pakkumise summa sõnade ja numbritega;
3.3. pakkumise kuupäev ja esitaja allkiri.

4. Pakkumised avatakse 9. juunil 2022 kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

5. Ruumide kasutusse andmise pakkumise alghind on 5 eurot ühe ruutmeetri eest kuus. Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata.

6. Pakkujatel on õigus osaleda pakkumiste avamisel.

Täiendav informatsioon  majandushaldur Anne Sommerilt  5333 7116, 776 6544, anne.sommer@jogeva.ee