« Zurück

Vallavalitsus võõrandab Tõikveres asuvad korteriomandid

Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Jõgeva vallale kuuluvad korteriomandid Tõikveres: Tõikvere keskus 7-3 (registriosa number 2630035, katastritunnus 81002:001:0112, pindala 51,80 m2) alghinnaga 1 100 eurot ning Tõikvere keskus 7-5 (registriosa number 2630235, katastritunnus 81002:001:0112, pindala 51,60 m2) alghinnaga 1 100 eurot.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 27. mail kella 9 kinnises ümbrikus, millele on märgitud vastava korteriomandi aadress, Jõgeva vallavalitsuse kantseleisse aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn või digiallkirjastatult e-posti aadressile vallavara@jogeva.ee. Ühes ümbrikus võib olla üks pakkumine.

Kirjalik pakkumine peab sisaldama pakkuja nime ja kontaktandmeid, pakkumise summat sõnade ja numbritega, pakkumise kuupäeva ja esitaja allkirja.

Pakkumiste avamine toimub 27. mail kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.

Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata. Ostuhind tuleb tasuda 14 pangapäeva jooksul enampakkumise tulemuse teadasaamisest vallavalitsuse esitatud arve alusel. Ostja kannab tehingukulud (notaritasud, riigilõiv).