Vallavalitsus planeerib Jõgeva linna Piiri tänava treeningstaadionile jalgpalli sisehalli rajamist. Projekteerimistingimustega sai tutvuda valla kodulehel ning esitada vallavalitsusele...

Vallavalitsus rääkis Tähe tänava elanikega jalgpallihalli rajamisest

Vallavalitsus planeerib Jõgeva linna Piiri tänava treeningstaadionile jalgpalli sisehalli rajamist. Projekteerimistingimustega sai tutvuda valla kodulehel ning esitada vallavalitsusele...

Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus, registrikood 90007626, kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Kuremaa mõisa peahoone restaureerimise projekteerimistööd". Hanke...

Riigihange "Kuremaa mõisa peahoone restaureerimise projekteerimistööd"

Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus, registrikood 90007626, kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Kuremaa mõisa peahoone restaureerimise projekteerimistööd". Hanke...

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikest 4 OÜ Sadala Mahe (registrikood 11268556; aadress Mullika, Leedi küla, Jõgeva vald) keskkonnaloa nr...

Keskkonnaloa taotluse saamise/esitamise teade

Jõgeva Vallavalitsus teavitab lähtuvalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikest 4 OÜ Sadala Mahe (registrikood 11268556; aadress Mullika, Leedi küla, Jõgeva vald) keskkonnaloa nr...

Määrati Torma Kultuur MTÜle Torma ringtalli panipaiga rajamiseks ja Jõgeva Linna Teater MTÜle VOFF – Vooremaa filmifestivali korraldamiseks rahvakultuurivaldkonna projektitoetused. ...

Vallavalitsuse 15. augusti istungil

Määrati Torma Kultuur MTÜle Torma ringtalli panipaiga rajamiseks ja Jõgeva Linna Teater MTÜle VOFF – Vooremaa filmifestivali korraldamiseks rahvakultuurivaldkonna projektitoetused. ...

Esmaspäev, 15. august Kell 13 on vallavalitsuse istung. Kell 17.30 saab Vaiatu rahvamajas osaleda Jõgeva valla arengukava muutmise eelnõu avalikul arutelul.   ...

Jõgeva valla nädala eelinfo 15.08.–21.08.2022

Esmaspäev, 15. august Kell 13 on vallavalitsuse istung. Kell 17.30 saab Vaiatu rahvamajas osaleda Jõgeva valla arengukava muutmise eelnõu avalikul arutelul.   ...

Hea koka kandidaat on meeskonnamängija, kes jagab meie kooli väärtusi ja eesmärke ning on hea suhtleja, usaldusväärne ja täpne! Kasuks tuleb eelnev töökogemus ning erialane haridus või...

Jõgeva Põhikool otsib oma meeskonda KOKKA

Hea koka kandidaat on meeskonnamängija, kes jagab meie kooli väärtusi ja eesmärke ning on hea suhtleja, usaldusväärne ja täpne! Kasuks tuleb eelnev töökogemus ning erialane haridus või...

Täna keskpäeval toimus Jõgeva valla spordihoone sarikapidu ning hoone katuselt toodi alla pärg. Pärja võtsid ühiselt maha Jõgeva vallavolikogu esimees Priit Põdra, vallavanem Angela...

Täna peeti Jõgeva valla spordihoone sarikapidu

Täna keskpäeval toimus Jõgeva valla spordihoone sarikapidu ning hoone katuselt toodi alla pärg. Pärja võtsid ühiselt maha Jõgeva vallavolikogu esimees Priit Põdra, vallavanem Angela...

Esmaspäevast, 15. augustist, algavad Suure tänava alguse (Kesk tänavast turuplatsi ülekäiguni) asfaltkatte taastamise remonttööd. Esmaspäeval toimub freesimine ning keelatud on parkimine. 16. ja...

Uus nädal toob Jõgeva peatänava liiklusesse muudatused

Esmaspäevast, 15. augustist, algavad Suure tänava alguse (Kesk tänavast turuplatsi ülekäiguni) asfaltkatte taastamise remonttööd. Esmaspäeval toimub freesimine ning keelatud on parkimine. 16. ja...

Jõgeva valla sotsiaaltöötajad toovad täna, 12. augustil, Paide arvamusfestivalil arutellu väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamise teema. Rahvakeeli hooldekodukoha eest...

Jõgeva valla esindus viib hooldekodu rahastamise teema arvamusfestivalile

Jõgeva valla sotsiaaltöötajad toovad täna, 12. augustil, Paide arvamusfestivalil arutellu väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamise teema. Rahvakeeli hooldekodukoha eest...

Otsustati maksta Jõgeva Valla Noortekeskuse juhatajale lisatasu programmi „Murdepunkt" läbiviimise eest. Määrati Jõgevamaa Kodukandi Ühendusele projekti „Jõgeva valla kogukondade...

Vallavalitsuse 8. augusti istungil

Otsustati maksta Jõgeva Valla Noortekeskuse juhatajale lisatasu programmi „Murdepunkt" läbiviimise eest. Määrati Jõgevamaa Kodukandi Ühendusele projekti „Jõgeva valla kogukondade...

Seoses Jõgeval Kesk tänaval toimuvate asfalteerimistöödega on neljapäeval, 11. augustil kella 8–19 Mustvee suunalised bussid suunatud ümbersõidule Jõgeva aleviku kaudu. Seetõttu esineb busside...

Jõgeva Kesk tänava asfalteerimistööd toovad kaasa muudatused bussiliikluses

Seoses Jõgeval Kesk tänaval toimuvate asfalteerimistöödega on neljapäeval, 11. augustil kella 8–19 Mustvee suunalised bussid suunatud ümbersõidule Jõgeva aleviku kaudu. Seetõttu esineb busside...

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Suurjäätmete kogumisringid". Hanke esemeks on Jõgeva vallas suurjäätmete kogumine ja edasise käitlemise teenuse...

Hange "Suurjäätmete kogumisringid"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Suurjäätmete kogumisringid". Hanke esemeks on Jõgeva vallas suurjäätmete kogumine ja edasise käitlemise teenuse...

Jõgeva valla tervisekeskuse ehitus on jõudnud järgmisesse oodatud etappi – täna peeti sarikapidu! Traditsiooni kohaselt saeti maha sarika külge kinnitatud pärg. Pärja võtsid ühiselt maha Jõgeva...

Täna peeti Jõgeval esmatasandi tervisekeskuse sarikapidu

Jõgeva valla tervisekeskuse ehitus on jõudnud järgmisesse oodatud etappi – täna peeti sarikapidu! Traditsiooni kohaselt saeti maha sarika külge kinnitatud pärg. Pärja võtsid ühiselt maha Jõgeva...

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla asulate tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd". Hanke viitenumber: 251659   ...

Riigihange "Jõgeva valla asulate tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla asulate tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd". Hanke viitenumber: 251659   ...

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus kuulutab välja konkursi piirkonna sotsiaalhooldustöötaja ametikoha täitmiseks   Vajame sotsiaalhooldustöötajat Vaimastvere piirkonda...

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus võtab tööle sotsiaalhooldustöötaja Vaimastvere piirkonda

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus kuulutab välja konkursi piirkonna sotsiaalhooldustöötaja ametikoha täitmiseks   Vajame sotsiaalhooldustöötajat Vaimastvere piirkonda...