Vabad töökohad

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus kuulutab välja konkursi Torma piirkonna koduhooldustöötaja ametikoha täitmiseks. 

Kandidaadilt eeldame empaatiavõimet, keskharidust ning B-kategooria juhilube.

Tööle asumine 19. juuli 2021.

Avaldus ja CV saata 12. juuliks aadressil: info@jogevahoolekandekeskus.ee. Info tel. 5552 0343. 

 

 

Konkurss Jõgeva Vallavalitsuse
vallasekretäri
ametikoha täitmiseks

Vallasekretäri põhiülesanne on tagada valla õigusaktide ja teabehalduse seadustele vastavus ning juhtida kantseleid, mille haldusalaks on vallavalitsuse istungite ettevalmistamine, vallavalitsuse dokumendihaldus, vallavalitsuse ja hallatavate asutuste IT infrastruktuuri teenuste toimimine ja areng, teabe avalikustamine ja andmekaitsealane tegevus, personaliarvestus, õigusalane teenindus ning rahvastikutoimingud.

Eeldame, et kandidaadil on:

  • õigusalane kõrgharidus
  • varasem töökogemus riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses juriidilist ettevalmistust nõudval ametikohal vähemalt 2 aastat
  • põhjalikud teadmised kohaliku omavalitsuse korraldust ja haldusmenetlust reguleerivatest õigusaktidest
  • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene või inglise keele oskus suhtlustasemel
  • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
  • koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus ning algatusvõimelisus
  • juhtimisalased teadmised ja oskused

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil info@jogeva.ee hiljemalt 30. juuniks 2021.  Lisainfot annab vallasekretär Egle Lääne, tel 528 3731.

 

 

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma töökollektiivi logopeedi

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma rõõmsasse töökollektiivi 1,0 ametikohaga logopeedi, kes aitaks lastel kadunud häälikud üles leida ja kõnet seada. 

Kandideerimisavaldus koos elulookirjelduse ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palume saata e-postile info@rohutirts.eu või tuua lasteaeda Rohu 8, Jõgeva linn, 48307 Jõgeva vald.

Lisainfo tel 5304 0229, 5304 0295.