Vabad töökohad

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
sotsiaalosakonna piirkonna sotsiaalhooldustöötaja ametikoha täitmiseks

 

Piirkonna sotsiaalhooldustöötaja põhiülesanne on abistada klienti igapäeva elu korraldamisel ja võimaliku elukvaliteedi saavutamisel ning tagada sotsiaalhoolekande tulemuslik töö oma piirkonnas.

Selleks sotsiaalhooldustöötaja:

 • võtab vastu ja nõustab isikuid sotsiaalabi alastes küsimustes;
 • teeb oma piirkonnas vajalikke hoolekandealaseid toiminguid;
 • abistab isikuid sotsiaalabi taotlemisel vajalike taotluste vormistamisel;
 • hindab isiku abi- ja hooldusvajadust;
 • osutab abi juhtumikorralduse ja/või jõustamise meetodil;
 • osutab koduteenust ning toetavaid tugiteenuseid;
 • külastab abi vajavaid ja probleemseid peresid;
 • jagab toiduabi

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • soovitavalt sotsiaaltööalane kõrgharidus;
 • teadmised valla pakutavatest sotsiaalhoolekandelistest toetustest ja teenustest;
 • eesti keele oskus kesktasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil;
 • väga hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, hea stressitaluvus, kohusetunne;
 • oskus efektiivselt kasutada aega;
 • B-kategooria juhiload

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CV-ga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 2. märtsiks 2020. Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 5340 3780.

Sotsiaalosakond vajab sotsiaalhooldustöötajat Torma piirkonda.