Valitsus

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

vallavanem

Aare Olgo

776 6501

aare.olgo@jogeva.ee

Vastuvõtt: E 10.30-12, Jõgeva Vallavalitsus, Suur 5, Jõgeva linn, 2. korrus

abivallavanem

Mati Kepp

776 6501; 5344 0858

mati.kepp@jogeva.ee

Vastuvõtt: E 10.30-12, Jõgeva Vallavalitsus, Suur 5, Jõgeva linn, 2. korrus

abivallavanem

Arvo Sakjas

506 7525

arvo.sakjas@jogeva.ee

Vastuvõtt: E 10.30-12, Jõgeva Vallavalitsus, Suur 5, Jõgeva linn, 2. korrus

abivallavanem

Viktor Svjatõšev

505 6644

viktor.svjatosev@jogeva.ee

Vastuvõtt: E 10.30-12, Jõgeva Vallavalitsus, Piiri 4, Jõgeva linn, 3. korrus

 

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

valitsuse liige

Urmas Astel

776 2450

urmas.astel@jogeva.ee

 

valitsuse liige

Vello Lukk

516 3036

vello.lukk@jogeva.ee

 

valitsuse liige

Kalle Pint

526 7925

kalle.pint@jvv.ee

 vastuvõtt eelneval kokkuleppel,
Saduküla piirkonna ja GIS teemade kureerimine

 

Vallavalitsuse liikmete töövaldkonnad

Valitsuse liige

Töövaldkond

vallavanem Aare Olgo

ametiasutuse juhtimine, valla esindamine, rahandus, avalikud suhted, välissuhted

abivallavanem Mati Kepp

ehitus ja planeerimine, ettevõtlus, turism, majandus, avalik kord, keskkonnakaitse, vallavara, maakorraldus, teede ja tänavate korrashoid, liikluskorraldus, infotehnoloogia, kriisireguleerimine, endise Torma valla piirkondlikud teemad

abivallavanem Arvo Sakjas

haridus, kultuur, sport, noorsootöö, terviseedendus, religioon, valdkondlikud valla osalusega sihtasutused, Jõgeva linna piirkondlikud teemad

abivallavanem Viktor Svjatõšev

sotsiaalhoolekanne, tervishoid, välissuhted, valdkondlikud valla osalusega sihtasutused

vallavalitsuse liige Urmas Astel

vallavara haldamise ümberkorraldamine, endise Palamuse valla piirkondlikud teemad

vallavalitsuse liige Vello Lukk

valla osalusega äriühingud, endise Jõgeva valla piirkondlikud küsimused

vallavalitsuse liige Kalle Pint

geograafilise infosüsteemi (GIS) lahendused, endise Pajusi valla Kaave küla ja Puurmani valla Jõune, Härjanurme, Pööra ja Saduküla piirkondlikud teemad