Valitsus

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad
(vajalik etteregistreerimine)

vallavanem

Aare Olgo

776 6501

aare.olgo@jogeva.ee

E 11.00–12.00

abivallavanem

Viktor Svjatõšev

505 6644

viktor.svjatosev@jogeva.ee

E 11.00–12.00

abivallavanem

Angela Saksing

 

angela.saksing@jogeva.ee

E 11.00–12.00

 

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad
(vajalik etteregistreerimine)

valitsuse liige

Marek Saksing

 

marek.saksing@jogeva.ee

iga kuu esimesel ja kolmandal esmaspäeval kell 12.30–13.00

valitsuse liige

Triinu Palmiste

 

triinu.palmiste@jogeva.ee

iga kuu esimesel ja kolmandal esmaspäeval kell 12.30–13.00

valitsuse liige

Veigo Tumaševski

   

iga kuu esimesel ja kolmandal esmaspäeval kell 12.30–13.00

 

Vallavalitsuse liikmete töövaldkonnad

Valitsuse liige

Töövaldkond

vallavanem 
Aare Olgo

vallavalitsuse kui täitevorgani ja ametiasutuse juhtimine, valla esindamine, rahandus ja eelarve, ettevõtlus, avalikud suhted ja mainekujundus, infotehnoloogia.

abivallavanem
Viktor Svjatõšev

valla areng, energiamajandus, ehitusjärelevalve, valla heakord ja välisilme, jäätmekäitlus, keskkonnakaitse, vallavara, maakorraldus, ruumiline planeerimine, kommunaal- ja elamumajandus, teede ja tänavate korrashoid, ühistransport ja liikluskorraldus, avalik kord ja turvalisus, turism, kriisireguleerimiskava tegevusplaanid, välissuhted, mainekujundus, valdkondlikud vallavalitsuse hallatavad asutused, valla osalusega äriühingud ja sihtasutused.

abivallavanem
Angela Saksing
 

haridus, kultuur, kehakultuur ja sport, noorsootöö, terviseedendus, sotsiaalhoolekanne, tervishoid, religioon, mainekujundus, valdkondlikud vallavalitsuse hallatavad asutused, valla osalusega äriühingud ja sihtasutused.

vallavalitsuse liige
Marek Saksing

majandus, sport, mainekujundus.

vallavalitsuse liige
Triinu Palmiste

noorsootöö, kultuur, mainekujundus.

vallavalitsuse liige
Veigo Tumaševski 
haridus, sotsiaalhoolekanne, sport, mainekujundus.