Volikogu istungid ja õigusaktid

24.11.20


Volikogu istungid toimuvad üldjuhul üks kord kuus, kui volikogu ei otsusta teisiti. Juulis ja augustis üldjuhul istungeid ei toimu.

2020. aasta teise poolaasta volikogu istungid: 17. detsember

Volikogu istungi eelsel nädalal toimuvad komisjonide koosolekud.
 

Jõgeva Vallavolikogu istungeid  saab jälgida reaalajas ja vaadata järele VOLIS keskkonnas, millele on ligipääs aadressilt  https://jogeva.volis.ee/


Volikogu õigusaktide eelnõud

Volikogu istungite protokollid
Volikogu määrused
Volikogu otsused

article-author: MAIRE KASVANDIK