Elukoha registreerimine

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. Tähtis on, et rahvastikuregistrisse oleks kantud aadress, kus isik alaliselt elab. Oma andmeid saab kontrollida ja täpseid andmeid esitada rahvastikuregistri iseteenindusportaalis või kohalikus omavalitsuses isiku avalduse alusel.

Inimene on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse pärast uude elukohta kolimist, valede andmete leidmisel rahvastikuregistrist või elukoha andmete puudumisel.

NB! Elukoha muutuse korral tuleb rahvastikuregistrile teatada uus aadress 30 päeva jooksul.

 

Kestvus

Ametnik kontrollib elukohateate nõuetele vastavust 10 tööpäeva jooksul teate saamisest. Kui teade vastab nõuetele, kannab vallavalitsus elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.

 

Õigusaktid

Rahvastikuregistri seadus
Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend
Perekonnaseadus
Tsiviilseadustiku üldosa seadus

 

Vastutajad

Rahvastikutoimingute peaspetsialist Viive Maasalu,e-post viive.maasalu@jogeva.ee; tel 776 6532.
Palamuse teenuskeskuses kantselei spetsialist Pille Soots, e-post pille.soots@jogeva.ee; tel 776 2451.
Torma teenuskeskuses kantselei spetsialist Tiina Leeben, e-post tiina.leeben@jogeva.ee; tel 776 2905.

 

Elukohateate esitamine elektrooniliselt

Elektrooniliselt saab esitada elukohateate rahvastikuregistri iseteenindusportaali kaudu või saata digiallkirjastatud dokumendid e-postiga aadressile info@jogeva.ee.

 

Vajalikud dokumendid

eesti.ee kaudu: ID-kaart, PIN1 ja PIN2 koodid.

e-posti teel digiallkirjastatult:

 • elukohateade;
 • koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist (üürileping) või eluruumi omaniku digiallkirjaga nõusolek;
 • kaasomanike nõusolek või kaasomandi kasutamise kokkulepe
 • alaealiste laste elukoha registreerimisel teise hooldusõigusliku vanema nõusolek.

 

Elukohateate esitamine kohapeal või posti teel

Vajalikud sammud

Kohapeal: vajalik isiklik kohaletulek aadressile Suur 5, Jõgeva
Posti teel: dokumendid saata Jõgeva Vallavalitsus, Suur 5, 48306 Jõgeva

 

Vajalikud dokumendid

Kohapeal:

 • isikut tõendav dokument;
 • kui teate esitaja ei ole ruumi omanik, siis ruumi omaniku nõusolek kas allkirjana teatel, eraldi dokumendina või ruumi kasutamise õigust tõendav dokument (üürileping);
 • kaasomanike nõusolek või kaasomandi kasutamise kokkulepe - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel; 
 • alaealise lapse elukohta muutmisel teise hooldusõigusliku isiku (lapsevanema või eestkostja) allkiri teatel või eraldi kirjalik nõusolek.

Posti teel:

 • elukohateade (allkirjastatud);
 • isikut tõendava dokumendi koopia (isikuandmetega lehest);
 • kui teate esitaja ei ole ruumi omanik, siis ruumi omaniku nõusolek allkirjana teatel või eraldi dokumendina või ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi (üürileping) koopia;
 • kaasomanike nõusolek või kaasomandi kasutamise kokkulepe - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel;
 • alaealise lapse elukohta muutmisel teise hooldusõigusliku isiku (lapsevanema või eestkostja) allkiri teatel või eraldi kirjalik nõusolek.

Loe lisaks: Elukohateate esitamine

 

Elukohateate vorm

Elukohateate vorm (täidetav)