Noorsootöö valdkonna aastapreemiad 2021

Jõgeva valla aasta noorsootöötaja on Anette Kuuse ja aasta noor Sten Siirak! 

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 ANETTE KUUSE on Jõgeva valla noor inimene, kes on ligi kolm aastat panustanud koduvalla noortele võimaluste ja igakülgselt arendava keskkonna loomisesse. Tema korrektsus, abivalmis ja kaasamõtlev hoiak on eeskujuks nii täiskasvanutele kui ka noortele. Anette on panustanud südamega koduvalla noorte võimaluste loomisesse, korraldades sündmusi ja tegevusi igapäevaselt Siimusti noortekeskuses ja enne seda oli pühendunud noorsootöötaja Kuremaa noortekeskuses. Ta oskab luua kiirelt kontakti noortega ja oskuslikult juhendada nende tegevusi.

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 STEN SIIRAK on 21-aastase noormees, kes on sündinud ja kasvanud Jõgeval. Hetkel õpib Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias kultuurikorralduse erialal etenduskunstide suunal. On kahe kultuurisündmusi korraldava ühingu juhatuse liige: MTÜ Tähetund ja MTÜ Loomingulava. Läbi ühingute kui ka vabakutselise kultuurikorraldajana aitab ta kaasa Jõgeva valla ja Viljandi linna oluliste kultuurisündmuste toimumisele. 2021. aasta jooksul on ta läbi viinud palju erinevaid sündmusi: Jõgevamaa piirkondliku etlejate konkursi peakorraldaja ja Üleriigilise kooliteatrite Ranna suvekooli meeskonna liige ja koordinaator. On aidanud kaasa noorte pärimusmuusika ansambli Duo Trahh sünnile, mängib trompetit Kaitseliidu Jõgeva maleva ja Torma puhkpilliorkestris. Talviti pakub aga Jõgeva valla lastele ja peredele rõõmu jõulumeest mängides nii lasteaedades kui ka kodudes. Nimekiri tema tegevustest on lõputu. Ta on oma aktiivsuse ja pühendumusega eeskujuks ja inspiratsiooniks Jõgeva valla noortele.

Vasakult: Kärde Küla Selts MTÜ esindaja, Sten Siirak, Terje Kärmas, Anette Kuuse, Liina Abram. Foto autor: Liina Laurikainen-Päri

 

Jõgeva valla noorsootöö valdkonna aastapreemia nominendid:

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 Cätryn Carolina Viitak Ta on 17-aastane noor, kes ei väsi õppimast. Lisaks Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis ja Heino Elleri Muusikakoolis käimisele pühendab ta oma aega ka vabatahtlikule tööle. Näiteks on ta aidanud korraldada Torma Lumelinna, transkribeerinud videoid tekstiks, olnud abikäteks Joogabussi heategevuslikul üritusel ja korraldanud üle-eestilist noortekonverentsi Lahe Koolipäev.  Panusega ühiskonda läbi vabatahtliku töö on ta eeskujuks ja inspiratsiooniks igale noorele.

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 Inara Ein - Ta on aktiivne noor, kes ei karda uusi väljakutseid ning on alati valmis aitama, leiab igale probleemile lahenduse ja on suurepärane ideede genereerija. Osaleb aktiivselt Jõgeva valla noortevolikogu töös ja on ühtlasi Jõgevamaa Gümnaasiumi õpilasesinduse president. Oma julguse ja pealehakkamisega on ta eeskujuks igale noortele.

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 Daniel Aganitš - Teda jagub igale poole ja on raske leida Jõgeval noort, kes temast midagi kuulnud poleks. Ta on alati julge oma mõtteid ja arvamusi väljendama, püüdes tuua neid ka Jõgeva valla poliitikasse. Tema südameasi ongi tegeleda just noori puudutavate teemadega ja aidata muuta Jõgeva valda noortele veelgi atraktiivsemaks elukeskkonnaks. Ta on paljudele noortele oma tegemistega eeskujuks ja ehe näide ütlusest "Kes teeb, see jõuab!".

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 Marju Saviauk - Pühendunud noorsootöötaja Jõgeva Linna Noortekeskuses. 2021. aastal aitas Marju lisaks igapäevatööle noortekeskuses korraldada mitmeid linna ja noortevolikogu sündmusi. 

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 Alice Hansing - Süvenenud käsitööhuvi on viinud ta vabatahtlikult Laiuse Õlemuuseumi  töötubasid ja Palamuse Noortekeskuse meisterdusringi juhendama. Noortekeskuse meisterdusringi on ta juhendanud kaks ja pool aastat ning ring on noorte seas ülimalt populaarne.

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 Jaana Sepper -  Pühendunud noorsootöötaja Torma noortekeskuses. Tema koostöö Torma piirkonna erinevate osapooltega on silmapaistvalt sujuv, üheskoos tehakse erinevaid projekte, vahetatakse infot, tehakse plaane. Just nii peabki ühes väikses kogukonnas olema.

Large Blue Diamond on HTC Sense 7 Merili Retter - Ta töötab Palamuse Laulustuudios, on Palamuse laulustuudios soololaulu ja klaveri õpetaja, väga innukas ja energiline ning abivalmis ja heale arengule suunav juhendaja. Lisaks eelnevale juhendab ka Palamuse Kultuuri väikeseid laululinde.

 

Pildigalerii Jõgeva valla kultuuri- ja noorsootegijate tunnustusüritusest, mis toimus 8. aprillil 2022 Jõgeva Kultuurikeskuses.