« Back

Jõgeva Vallavalitsus teatab avatud menetlusega projekteerimistingimuste andmisest garaaž-laohoonele Jõgeva linnas Suvila tn 6

Projekteerimistingimuste eelnõue avalik väljapanek toimub Jõgeva valla kodulehel 3. – 16. märtsini 2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või huve menetlus puudutab, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil info@jogeva.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 16. märts.

Avalik istung väljapaneku tulemuste aruteluks toimub 17. märtsil kell 13 Jõgeva Vallavalitsuse saalis.

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud või on võimalik kõiki ettepanekuid arvestada projekteerimistingimuste andmisel, siis avalikku istungit ei toimu.

Täiendavad küsimused ja info: vallaarhitekt Peep Männiksaar (5346 7776, peep.manniksaar@jogeva.ee).