Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

 

Hanketeadete arhiiv

Hanketeated

Riigihange "⁠⁠Piiri 1 hoone sotsiaalosakonna ruumide ehitustööd"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Piiri 1 hoone sotsiaalosakonna ruumide ehitustööd".

Hanke viitenumber: 264544
 
Lühikirjeldus: ⁠Piiri tn 1 I korruse ruumide ehitustööd, aadressil Piiri tn 1, Jõgeva linn, vastavalt tööde kirjeldusele ja muudes riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele.

 

Pakkumuste laekumise tähtaeg: ⁠6.06.2023 11:00

Pakkumuste avamise aeg: ⁠6.06.2023 12:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5897900/general-info


Riigihange "⁠Piiri 4 hoone lammutamine"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja riigihangete registris avatud hankemenetlusega riigihanke "Piiri 4 hoone lammutamine".

Hanke viitenumber:  264301
 
Lühikirjeldus: Jõgeva linnas Piiri tn 4 asuva hoone ja rajatiste lammutamine ning lammutusega kaasnevate ehitustööde tegemine.

 

Pakkumuste  laekumise tähtaeg: 1.06.2023 11:00

Pakkumuste avamise aeg: 1.06.2023 12:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: