Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

 

Hanketeadete arhiiv

Hanketeated

Riigihange "Jõgeva valla teede pindamine II etapp"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla teede pindamine II etapp".

Hanke viitenumber: 237085

Lühikirjeldus: Jõgeva vallas olevatele 2,5x eelpuistega pindamine kruusateedele ning 1x ja 1,5x pindamine kattega teedele vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja kululoenditele.
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 9.06.2021 10:00
 
Pakkumuste avamise aeg: 9.06.2021 11:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

Riigihange "Kuremaa Ujula jõusaali seadmete soetamine"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Kuremaa Ujula jõusaali seadmete soetamine".

Hanke viitenumber: 236951

Lühikirjeldus: Riigihanke eesmärk on osta koos tarne ja paigaldusega Kuremaa Ujula jõusaali aadressil Soomevere tee 8, Kuremaa jõusaali inventar vastavalt riigihanke hankedokumentides toodud kirjeldusele. Riigihanke ese hõlmab ka pakutud hinna koosseisus tarnitava inventari osas Müüja poolt Ostjale läbi viidavat kasutajakoolitust ning kaheaastase garantiiperioodi jooksul vajalikke hooldusi ning hooldustehniku tööd veateadetele reageerimisel ning vigade likvideerimisel.

Kuremaa Ujula jõusaaliga on võimalik  tutvuda eelnevalt kontakteerudes Kuremaa Ujula  juhataja Raivo Trallaga, tel 5347 0006, e-post: raivo@kuremaaujula.ee . Aeg objektiga tutvumiseks tuleb kokku leppida vähemalt üks tööpäev enne kokkulepitud aega.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 28.05.2021 10:00

Pakkumuste avamise aeg: 28.05.2021 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3246944/general-info


Lihthange "Arvutite rentimine Jõgeva Vallavalitsuse hallatavatele asutustele"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja lihthankemenetlusega riigihanke "Arvutite rentimine Jõgeva Vallavalitsuse hallatavatele asutustele".

Hanke viitenumber: 236565

Lühikirjeldus: Hanke eesmärk on Jõgeva Vallavalitsuse hallatavatele asutustele soetada kasutusrendi korras kohale toimetamisega neljaks aastaks 13 uut lauaarvutit, 51 uut sülearvutit ja 48 monitori koos kirjeldatud lisadega.
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 25.05.2021 11:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

Lihthange "Jõgeva esmatasandi tervisekeskuse hoone projekteerimine eelprojekti staadiumis"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Jõgeva esmatasandi tervisekeskuse hoone projekteerimine eelprojekti staadiumis".

Hanke viitenumber: 236068

Lühikirjeldus: Jõgeva tervisekeskusele uue hoone projekteerimistööd

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 19.05.2021 09:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3174332/general-info


Riigihange "Jõgeva valla teede pindamine"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla teede pindamine".

Hanke viitenumber: 236350

Jõgeva vallas olevatele teedele 2,5x eelpuistega pindamine (kruusateedele) ning 1x ja 1,5x pindamine kattega teedele vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja kululoenditele.

25.05.2021 11:00

25.05.2021 12:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3200512/general-info