Hanketeadete arhiiv

« Back

Jõgeva vallas Vaimastvere, Jõgeva, Kuremaa, Torma mõisa pargi hoolduskavade koostamine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja lihthankemenetlusega riigihanke "Jõgeva vallas Vaimastvere, Jõgeva, Kuremaa, Torma mõisa pargi hoolduskavade koostamine", viitenumbriga 219121.

Hanke objektiks on Keskkonnaameti Lõuna regiooni valitsemisalasse kuuluvate Vaimastvere mõisa pargi (KLO1200490), Jõgeva mõisa pargi (KLO1200468), Kuremaa mõisa pargi (KLO1200470) ja Torma mõisa pargi (KLO1200486) hoolduskavade koostamine. Vastavalt kultuuriministri 12.08.1999 määrusele "Kultuurimälestiseks tunnistamine" kuuluvad nimetatud pargid muinsuskaitsealasse.

7.02.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: