Kaasav eelarve 2021

1/15/21

 

Kaasava eelarve 2021 ettepanekute esitamine on lõppenud.  

 

Sel aastal esitati kaasava eelarveosa kasutamiseks 17 ettepanekut. Laekunud ettepanekutega saab tutvuda kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemis VOLIS jogeva.volis.ee.

Kõige rohkem ettepanekuid laekus elukeskkonna parendamiseks ning spordi- ja mänguväljakute kaasajastamiseks. Ettepanekuid laekus valla eri piirkondadest. Kõige aktiivsem ettepanekute esitaja oli Torma kant.

 

Joonis: Ettepanekute valdkondlik jaotus.

 

Esitatud ideed vaatab üle hindamiskomisjon ja saadab tulemuse vallavalitsusele kinnitamiseks. Vallaelanike hääletusele suunatakse need ettepanekud, mis on realiseeritavad nii ajalisest, rahalisest kui tehnilisest aspektist ja vastavad järgmistele kriteeriumitele:

  • on seotud Jõgeva vallaga;
  • pakub avalikku hüve ja on avalikult kasutatav;
  • elluviidav 2021. aasta jooksul;
  • ei tekita ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

 

Hääletusel võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased vallaelanikud.

Hääletuse tulemus on vallavalitsuse jaoks siduv.  Esmajärjekorras viiakse ellu enim hääli saanud ettepanek, seejärel paremusjärjestuselt järgmine tingimusel, et see ei asu võitnud ettepanekuga samas asustusüksuses. Kui kaasava eelarve kogusumma, mis 2021. aastal on kokku 30 000 eurot, võimaldab ellu viia rohkem kui kaks ettepanekut, viiakse need ellu vastavalt üldisele paremusjärjestusele.

Jõgeva valla kaasava eelarve rakendamise korra leiab siit.

 

Lisainfo: Triin Pärsim, kaasaveelarve@jogeva.ee, tel 776 6536