Jõgeva vallavalitsus võõrandab vallavara

Jõgeva Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise 10. märtsil 2020 Jõgeva vallale kuuluvate äriruumide kasutusse andmiseks.

 1. Korraldada avalik kirjalik enampakkumine Jõgeva linnas Piiri tn 4 asuvate esimese korruse äriruumide nr 115 (pindala 11,6 m²), 116 (pindala 10,9 m²) ja 118 (pindala 13,4 m²) kasutusse andmiseks tähtajatult teenindus- või büroopinnana.
 2. Kirjalik pakkumine esitada 10. märtsiks 2020 kella 9.00-ks Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse (Suur tn 5, Jõgeva linn) kinnises ümbrikus, millel on märgusõna „Piiri tn 4 äriruumide üürile andmine" ja soovitud ruumi number.
 3. Pakkumiste avamine toimub 10. märtsil 2020 kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses, aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.
 4. Ruumide kasutusse andmise pakkumise alghind on 5 eurot ühe ruutmeetri eest kuus. Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata.
 5. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
  • nõusolek enampakkumisel osalemiseks esitatud tingimustel;
  • sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • pakkumise esitaja kontaktandmed: nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.
 6. Pakkujatel on õigus osaleda pakkumiste avamisel.

Täiendav informatsioon  majandushaldur Toomas Sepp  5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

 

 • Jõgeva vallavalitsus võõrandab kaardikapp-laua, mis on eritellimusel valminud Uukren mööblis. Laua mõõdud on 145x100x75. Alghinnaks on 250 eurot. Täiendavat informatsiooni annab Palamuse teenuskeskus, tel nr 776 2451pille.soots@jogeva.ee

 

Jõgeva Vallavalitsus võõrandab enampakkumisel kinnistud ja korteriomandid:

1. Jõgeva vald, Vaimastvere küla, Klubi (registriosa number 2369935, katastritunnus 24801:002:0056, pindala 2 562 m2), alghind 5 000 eurot. Täiendav informatsioon  Toomas Sepp 5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee

2. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Pargi tänav 3 (registriosa number 5066850, katastritunnus 81001:001:0450, pindala 1 327 m2, elamumaa) alghind 3 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

3. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kõnnu küla, Kõnnumaja (registriosa number 2543735, katastritunnus 81001:001:0633, pindala 3 257 m2, ühiskondlike ehitiste maa) alghind 15 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

4. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kõnnu küla, Müüri (registriosa number 3250950, katastritunnus 81001:001:0384, pindala 398 m2 , tootmismaa) alghind 3 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

5. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Evaldi (registriosa number 3184550, katastritunnus 81001:001:0382, pindala 1 387 m2 , tootmismaa) alghind 2 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

6. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vanamõisa küla, Saamuli (registriosa number 5022650, katastritunnus 81001:001:0448, pindala 7 981 m2 , elamumaa) alghind 4 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee

7. Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Sadala alevik, Sillasoo tn 8 (registriosa number 2922035, katastritunnus 81001:003:0218, pindala 910 m2, ühiskondlike ehitiste maa) alghind 1 000 eurot. Täiendav informatsioon Teet Lääne 5304 3403, teet.laane@jogeva.ee