Alatised komisjonid

10/15/21

Komisjonide koosolekud toimuvad reeglina volikogu istungi nädalale eelneval nädalal. Komisjonid võivad vajadusel pidada ka täiendavaid koosolekuid.


Üldjuhul toimuvad komisjoni koosolekud:
esmaspäeval kell 15.00 kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek
teisipäeval kell 16.00 haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek
kolmapäeval kell 15.00 arengu- ja majanduskomisjoni koosolek

neljapäeval kell 15.00 eelarvekomisjoni koosolek

REVISJONIKOMISJON

1. Hardi Perk - esimees, tel 513 64 98, e-post hardi.perk@jogeva.ee
2. Matti Tsahkna - aseesimees, tel 507 7629, e-post matti.tsahkna@jogeva.ee
3. Andrei Fedossovski

4. Arvo Sakjas
5. Margus Kask

Tegevusvaldkonnad: vallavalitsuse või vallavalitsuse ametiasutuse ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemusliku tegevuse hindamine, valla vara kasutamise sihipärasuse hindamine ja kontrollimine ning valla eelarve täitmise kontrollimine ja hindamine.
PROTOKOLLID

EELARVEKOMISJON              

1. Mati Kepp - esimees, tel 5344 0858, e-post mati.kepp@jogeva.ee
2. Terje Rudissaar - aseesimees, tel 521 3255, e-post terje.rudissaar@jogeva.ee
3. Kaja Ferschel-Pärn
4. Aivar Kokk
5. Vel
lo Lukk
6. Rainis Poll
7. Marko Saksing
8. Jaano Terras
9. Kristian Vaarpuu

Tegevusvaldkonnad: valla rahandus- ja eelarvepoliitika, eelarvestrateegia, vallaeelarve, maksupoliitika jms küsimused.

PROTOKOLLID

Eelarvekomisjoni tegevuse ülevaade 2017–2021

 

ARENGU- ja MAJANDUSKOMISJON

1. Jaano Terras  - esimees, tel 504 7468, jaano.terras@jogeva.ee
2. Enn Kivi - aseesimees, tel 522 1723, e-post enn.kivi@jogeva.ee
3. Andrei Fedossovski

4. Voldemar Ilves
5. Vello Lukk  
6. Andres Meos
7. Raivo Põldaru
8. Riho Seppet

9. Andrus Sibul
10. Matti Tsahkna
11. Ain Viik

Tegevusvaldkonnad: valla planeerimise, maakorralduse, valla- ja linnaehituse, valla- ja linnaarengu, peremehetute ehitistega seonduv, mainekujundus ja identiteet, valla arengukava ning selle investeeringute kava ja strateegiad, üld- ja teemaplaneeringud, valla majandustegevuse ja vallavara kasutamise korraldamine, keskkonnakaitse, elukeskkonna korraldamine, heakorra, liikluskorralduse, ühistranspordi, teedeehituse, veevarustuse ja kanalisatsiooni, jäätmekäitluse, elamumajanduse, turismi, taristu tegevused.
PROTOKOLLID

Arengu- ja majanduskomisjon tegevuse ülevaade 2017–2021


KULTUURI- ja SPORDIKOMISJON

1. Margus Kask  - esimees, tel 5561 3311, e-post margus.kask@jogeva.ee
2. Ahto Vili - aseesimees, tel 5551 7111, e-post ahto.vili@jogeva.ee
3. Girt Kaarepere 
4. Sten Lillemägi  
5. Väino Ling 
6. Tiit Lääne  
7. Raul Major  
8. Arvo Sakjas  
9. Raul Soodla 
10. Ene Sööt

Tegevusvaldkonnad: kultuuri, spordi, huvitegevuse, valla sümboolika kasutamise, tunnustusavalduste jms küsimused.
PROTOKOLLID

Kultuuri- ja spordikomisjoni tegevuse ülevaade 2017–2021


HARIDUS- ja NOORSOOTÖÖKOMISJON

1. Arvo Sakjas - esimees, tel 506 7525, e-post arvo.sakjas@jogeva.ee
2. Priit Põdra - aseesimees, tel 5804 7527, e-post priit.podra@jogeva.ee
3. Väino Ling 
4. Reet Neimann  
5. Hardi Perk
6. Heli Raevald
7. Merili Ranniste  

8. Valdi Reinas  
9. Külli Solnik
10. Jüri Toit

Tegevusvaldkonnad: alus-, põhi- ja gümnaasiumihariduse tagamise, täiskasvanute õppe, ervajadusega laste koolihariduse, noorsootöö, huvihariduse jms küsimused.
PROTOKOLLID

Haridus- ja noorsootöökomisjoni tegevuse ülevaade 2017–2021


SOTSIAAL- ja TERVISEARENDUSKOMISJON

1.  Heli Raevald - esimees, tel 510 9035, e-post heli.raevald@jogeva.ee
2.  Raivo Põldaru - aseesimees, tel 521 5565, e-post raivo.poldaru@jogeva.ee
3. Enn Kivi
4. Reet Neimann

5.  Silja Piir
6.  Ene Sööt
7.  Tiina Teppan
8.  Mai Treial
9.  Urmas Vasemägi
10. Luule Väin

Tegevusvaldkonnad: sotsiaalabi ja -teenuste, eakate ja erihoolekannet vajavate isikute igapäevaeluga hakkamasaamise tagamise, tugiteenuste juurutamise, lastekaitse jms sotsiaalhoolekande ning tervisekaitse, tervise edendamise ja haiguste ennetamisega seotud küsimused.
PROTOKOLLID

Sotsiaal- ja tervisearenduskomisjoni töö ülevaade 2017–2021


MAJANDUSKOMISJON (tegevus lõpetatud 28. mai 2020)

PROTOKOLLID

ARENGU- JA REFORMIKOMISJON (tegevus lõpetatud 28. mai 2020)
PROTOKOLLID

*  Märkus:  tumedas šriftis on volikogu liikmed