COVID-19 uudised

« Back

Jõgeva valla kokkuhoiumeetmed eriolukorras

Eriolukorra juhi korraldusel on riigis kehtestatud liikumispiirang ja viibimiskeeld avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustes. Seega on valdav osa valla asutustest suletud ja teenuste pakkumine peatatud.

Rahandusministeeriumi kinnitusel kohalikele omavalitsusetele riigieelarvest lubatud tulubaasi ei vähendata. Koroonaviirusest tingitud kriisi mõjude leevendamiseks antakse riigieelarvest kohalikele omavalitsusele tulude alalaekumise ja kulude suurenemise katteks 30 miljonit eurot. Rahandusministeerium soovitab omavalitsustel jätkata kavandatud investeeringute ellu viimist, vältida koondamisi, palkade vähendamist ja töötajate sundpuhkusele saatmist. Seetõttu jätkab Jõgeva vallavalitsus investeeringute elluviimist vastavalt eelarves kavandatule ning eriolukorra lõpuni personalikulude muutmist ei planeerita, küll aga tuleb abivallavanematel esitada 1. juuniks koosseisude optimeerimise kava.

Vaatamata riigi pakutavatele abimeetmetele on majanduslangus vältimatu ning seetõttu on vaja piirata vallaeelarvest ettenähtud väljaminekute tegemist. Vallavalitsusel ja hallatavatel asutustel tuleb juhinduda eelarve täitmisel kuni eriolukorra lõppemiseni järgmisest:

 • optimeerida hoonete ja ruumide majandamiskulusid;
 • osta tohib vaid tööks hädavajalikku ning selliste ostude tegemine tuleb eelnevalt kooskõlastada vastava valdkonna abivallavanema ja finantsjuhiga;
 • teenuslepingud võimalusel peatada;
 • tohib jätkata juba alustatud remonttöödega, uusi mitte alustada;
 • peatada kolmanda sektori projektitoetuste väljamaksmine tegevuste osas, mida eriolukorra tõttu pole võimalik ellu viia;
 • peatada kolmanda sektori tegevustoetuste väljamaksmine;
 • valla ametiasutustel ja hallatavatel asutustel on keelatud 1. septembrini 2020 välislähetustel osalemine ja väliskülaliste vastuvõtmine ning kontaktkoolitustel osalemine.

KUST KÜSIDA INFOT?

 • Tervist puudutavate küsimuste korral helista perearsti nõuandetelefonile ☎️ 1220 või +372 634 6630 (saab helistada ka välismaalt).
 • Hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista hädaabinumbrile ☎️ 112.
 • Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes helista kriisiinfotelefonile ☎️ 1247.
 • Küsimuste korral pöörduge terviseameti poole e-posti teelkesk@terviseamet.ee
 • Konsulaarabi telefonilt ☎️ 5301 9999 saab välisministeeriumi konsulaarinfot, kui oled välismaal hätta jäänud.

 

COVID-19 SÜMPTOMID JA LEVIMINE

 • Tänase info kohaselt on COVID-19 sümptomid sarnased gripi sümptomitele.
 • Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskuseid.
 • Viirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomuslikud sümptomid, eelkõige köha. 
 • Viiruse peiteperiood on 2-14 päeva, keskeltläbi 5 päeva.
 • Koroonaviiruste põhjustatud nakkuse esmaseks ennetusmeetmeks on hea kätehügieeni järgimine.
 • COVID-19 STATISTIKA:

Allikas: Terviseamet