Jõgeva vallavalitsus teenindab kodanikke etteregistreerimisel. Palume pöörduda ametnike poole e-posti või telefoni teel ning vajadusel tuleb kohtumiseks aeg eelnevalt kokku leppida. Info telefonil 776 6500.

 

COVID-19 uudised

« Back

Peaministri pöördumine omavalitsusjuhtidele

Nüüdseks on COVID-19 kriis Eestis kestnud pea aasta. Inimestel on tekkinud viirusest ja piirangutest väsimus ning üldine ohutunne on vähene. Samas on teadusuuringud näidanud, et kõige tõhusamad viisid viiruse ohjamiseks on need, mis tulenevad inimeste käitumisest ja hoolsusest ehk endast ning teistest hoolimisest.

Eesti nakatumisnäitajad on tõusnud võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega väga kõrgele. Suurim nakatumine toimub vanuserühmades 10–19, 30–39 ja 40–49. Iga kolmanda puhul ei tea me nakatumise allikat. Koroonaviiruse väga laialdane levik nõuab meilt kõigilt hoolast käitumist igal pool ja igal hetkel.

Selleks, et nakatumiste arv väheneks, on vaja vähendada vahetuid kontakte inimeste vahel. Eriti hästi tuli see välja viirusepuhangu alguses, eelmise aasta aprillis (kahe nädalaga muutus nakatumiskordaja 56,6-lt pea kaks korda väiksemaks 30,4-le), ajal kui kõik, kelle töö võimaldas, pöördusid kodukontoritesse ning selle tõttu vähenesid kontaktid ka ühissõidukites.

Nüüdseks on inimeste käitumismuster muutunud ning valvsus kadunud.

Eeltoodust tulenevalt on mul Teile väga suur palve, et aitaksite kaasa viiruse leviku peatamisele. Väga oluline on kasutada ühissõidukites senisest enam maske ning korraldada ühistransport selliselt, et vähendada inimestevahelisi vahetuid kontakte.

Omavalitsusjuhid, palun suhtuge täie tõsidusega juba kehtivate piirangute täitmisse. Viiruse levikut saab takistada avalikes kohtades turvalise kahemeetrise vahe tagamisega, maskikandmisega avalikus ruumis, sealjuures ühissõidukites, ja desinfitseerivate vahendite kättesaadavuse tagamisega. Meie ühise jõupingutuse eesmärk on lõigata läbi nakkusahelad ning kaitsta Eesti majanduskeskkonda ja ettevõtteid rangemate piirangute eest.

Äärmiselt oluline on, et meie lapsed saaksid käia koolis. Kahjuks on nii, et praegu on nakkuskolletest ligi kolmandik õppeasutustes ning õpetajaskonna tervena püsimine on õppe korraldamisel määrava tähtsusega. Palun Teid innustada õpetajaid osalema vaktsineerimisel, mis aitab kõige tõhusamalt panna piir viiruse levikule.

Omalt poolt luban, et valitsus teeb kõik endast oleneva, et hoogustada vaktsineerimist. Samuti töötame selle nimel, et suurendada inimeste valmisolekut ja teadlikkust piirangute järgimisel. 

Kui me ühiste pingutuste tulemusel suudame nakatumisnäitaja allapoole viia, saame tagada selle, et lapsed saavad käia koolis, ning hoida ühiskonda võimalikult avatud ja normaalse elu toimimas.

Suur aitäh Teile juba ette! 

 


KUST KÜSIDA INFOT?

 • Tervist puudutavate küsimuste korral helista perearsti nõuandetelefonile ☎️ 1220 või +372 634 6630 (saab helistada ka välismaalt).
 • Hingamisraskuse või õhupuuduse korral helista hädaabinumbrile ☎️ 112.
 • Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes helista kriisiinfotelefonile ☎️ 1247.
 • Küsimuste korral pöörduge terviseameti poole e-posti teelkesk@terviseamet.ee
 • Konsulaarabi telefonilt ☎️ 5301 9999 saab välisministeeriumi konsulaarinfot, kui oled välismaal hätta jäänud.

 

COVID-19 SÜMPTOMID JA LEVIMINE

 • Tänase info kohaselt on COVID-19 sümptomid sarnased gripi sümptomitele.
 • Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskuseid.
 • Viirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomuslikud sümptomid, eelkõige köha. 
 • Viiruse peiteperiood on 2-14 päeva, keskeltläbi 5 päeva.
 • Koroonaviiruste põhjustatud nakkuse esmaseks ennetusmeetmeks on hea kätehügieeni järgimine.
 • COVID-19 STATISTIKA:

Allikas: Terviseamet