Õppuri toetus

 

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Õppuri toetust makstakse huvitegevuses osaleja ühe huviringi või huviala õppetasu kulude katmiseks õppurile, kes on 7-19 aastane Jõgeva valla sissekirjutusega noor. Toetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise, kui õppuri pere on viimase 12 kuu jooksul olnud toimetulekutoetuse saaja või peres kasvab 2 või enam alla 19-aastast last.

Õppuri toetust saab taotleda kaks korda aastas. Taotlus tuleb esitada Jõgeva Vallavalitsusele 1. märtsiks (jaanuari–juuni eest) ja 1. novembriks (septembri–detsembri eest).

 

Kestvus

Taotluste menetlemiseks on aega 30 päeva alates taotluse esitamise tähtajast.

 

Õigusakt

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

 

Vastutaja

Noorsootöö peaspetsialist Kaire Sakjas; e-post kaire.sakjas@jogeva.ee; tel 776 6505, 5886 1856.

 

Taotlemine

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Allkirjastatud vorm tuleb saata aadressile info@jogeva.ee.

 

Viide