Rahastatud projektid

Mittetulundustegevuse toetamine rahvakultuuri valdkonnas 2022

TEGEVUSTOETUSED

Vastavalt Jõgeva Vallavalitsuse 28. veebruari 2022 korraldusele nr 117 ja 14. märtsi 2022 korraldusele nr 131 toetati rahvakultuuri valdkonna vabaühendusi tegevustoetustega järgmiselt: 

Jrk

Taotleja

Tegevus

KOV toetus

1

Airaan MTÜ

tegevustoetus seltsitegevuseks

450

2

EELK Torma Maarja Kogudus

tegevustoetus

300

3

Folklooriselts Jõgevahe Pere

tegevustoetus kollektiivile

2 500

4

Härjanurme Maarahva Selts

tegevustoetus seltsitegevuseks

500

5

Jõgeva Kammerkoor MTÜ

tegevustoetus kollektiivile

800

6

Jõgeva Meeskoor „Mehis"

tegvustoetus kollektiivile

400

7

Jõgevamaa Metsaselts

tegevustoetus seltsitegevuseks

600

8

Kultuuriselts „Jensel"

tegevustoetus seltsitegevuseks

1 120

9

Kultuuriselts Vanaveski

tegevustoetus seltsitegevuseks

800

10

Kärde Küla Selts MTÜ

tegevustoetus seltsitegevuseks

330

11

Käsitöökoda Kuldne Õlg MTÜ

tegevustoetus seltsitegevuseks

600

12

Laiuse eakate seltsing „Kuldne sügis"

tegevustoetus seltsingu tegevuseks

300

13

Look MTÜ

tegevustoetus

1 000

14

Piltijad MTÜ

tegevustoetus

300

15

Pommiauk MTÜ

tegevustoetus

1 000

16

Rahvatantsuselts Meie Mari

tegevustoetus kollektiivile

1 116

17

Torma Kultuur MTÜ

tegevustoetus seltsitegevuseks

1 000

18

Sadala Külade Selts

tegevustoetus seltsitegevuseks

3 065

19

Saduküla Eakate Selts MTÜ

tegevustoetus seltsitegevuseks

300

20

Seltsing Torma Hõbedane

tegevustoetus seltsingu tegevuseks

300

21

Tähetund MTÜ

tegevustoetus

1 100

22

Vaimastvere Külaarendamise Selts 

tegevustoetus seltsitegevuseks

1 258

23

Folklooriselts Jõgevahe Pere

tegevustoetus

kollektiivijuhtide personalikulud

6 200

 

24

Jõgeva Kammerkoor MTÜ

tegevustoetus

kollektiivijuhtide personalikulud

920

25

Jõgeva Meeskoor „Mehis" MTÜ

tegevustoetus

kollektiivijuhtide personalikulud

750

26

Kultuuriselts „Jensel"

tegevustoetus

kollektiivijuhtide personalikulud

2 900

27

Rahvatantsuselts Meie Mari

tegevustoetus

kollektiivijuhtide personalikulud

1 884

28

Sadala Külade Selts

tegevustoetus

kollektiivijuhtide personalikulud

4 935

29

Vaimastvere Külaarendamise Selts

tegevustoetus

kollektiivijuhtide personalikulud

942

30 Jõgeva Segarahvatantsurühm Kaaratsim tegevustoetus 1200
31 Jõgeva Segarahvatantsurühm Kaaratsim

tegevustoetus

kollektiivijuhtide personalikulud

1540

Kokku:

40 410

 

PROJEKTITOETUSED

Vastavalt Jõgeva Vallavalitsuse 28. veebruari 2022 korraldusele nr 118, 21. märtsi 2022 korraldusele nr 140, 8. augusti 2022 korraldusele nr 367, 15. augusti 2022 korraldusele nr 375 ja 26. septembri 2022 korraldusele nr 452 toetati rahvakultuuri projekte järgmiselt: 

Jrk

Taotleja

Projekti nimi

KOV toetus

1

EELK Jõgeva Kogudus

Priit Volmeri soolokontsert

500

2

EELK Jõgeva Kogudus

Irmos ansambli kirikukontsert

300

3

EELK Palamuse Püha Bartholomeuse Kogudus

Kirikukontserdid Palamusel

600

4

Endla Külaselts MTÜ

Endla küla jaanipäev 2022

1 000

5

Folklooriselts Jõgevahe Pere

III Eesti Naiste Tantsupeo simmanid

5 000

6

Härjanurme Maarahva Selts

Härjanurme Maarahva Seltsi õppereis

300

7

Härjanurme Maarahva Selts

Jaanipäev Sadukülas

300

8

Kaarepere Külaselts

Kodukandipäev Kaareperes 2022

290

9

Kaarepere Külaselts

Koolitus „Kaunid karbid ja kaardid"

200

10

Kultuuriselts „Jensel"

Õppeekskursioon

260

11

Kultuuriselts „Jensel"

Memme-Taadi pidu 2022

1 000

12

Kuremaa Külaselts

Jaanipäev 2022

800

13

Kuremaa Külaselts

Külapäev 2022

800

14

Kärde Küla Selts MTÜ

Inspireeriv õppreis

450

15

Kärde Küla Selts MTÜ

Kärde külapäeva ja 10. Killamängude korraldamine

500

16

Käsitöökoda Kuldne Õlg

Koolitused „Käsitöö kuldsed hetked"

300

17

Look MTÜ

Kontsert „Laula!" korraldamine

500

18

Look MTÜ

Suveklassika Palamusel

500

19

Piltijad MTÜ

Fotonäitus „Jõgeva valla loodus"

200

20

Piltijad MTÜ

Fotonäitus „Uut ja huvitavat Jõgeva vallas"

200

21

Pommiauk MTÜ

Festival „Ajast aega 2022"

2 700

22

Torma Kultuur MTÜ

Torma puhkpilliorkestrite festival Topof

1 500

23

Tähetund MTÜ

Betti Alverile pühendatud 16. luulepäevad „Tuulelapsed"

1 200

24

Tähetund MTÜ

Betti Alverile pühendatud 30. luulepäevad „Tähetund"

1 200

25

Tähetund MTÜ

Alo Mattiisenile pühendatud 25. muusikapäevad

2 000

26

Vaiatu Küla Selts

Vaiatu küla 620. sünnipäeva tähistamine

900

27 Lood MTÜ Kogukonna konverents. Alustame Sordist 1000
28 Jõgevamaa Kodukandi Ühendus Jõgeva valla kogukondade esindajad XIV Maapäeval 250
29 Torma Kultuur MTÜ Panipaiga rajamine Torma ringtalli 438
30 Jõgeva Linna Teater MTÜ VOFF - Vooremaa filmifestival 380
31 Torma Kultuur MTÜ Kuldõun puukausis etendused 600

Kokku:

26 168