Jäätmete sorteerimisjuhend Jõgeva vallas

6/6/22

 

Mõnikord tundub jäätmete liigiti kogumine keeruline. Sorteerimisjuhend aitab paremini mõista, mida ja kuhu panna võib.