Spordirajatised

Ülevaade valla spordiobjektidest

Jõgeva valla hallatavad spordihooned

Torma Spordihoone

Jõgeva Spordikeskus

Kuremaa ujula

 

Spordirajatiste ja mänguväljakute hooldust korraldab Jõgeva linnas Jõgeva Spordikeskus. Küsimused, ettepanekud ja info tel 5446 0302, juhataja Hanno Koll.
Jõgeva valla spordirajatiste ja mänguväljakute osas on kontaktisik vallavalitsuse spordi- ja terviseedendamise nõunik Kaily Moones, tel 5877 4779.
 

Jõgeva valla spordirajatised, mänguväljakud ja terviserajad on koondatud ühele kaardile. Kaardi täiendamise ettepanekud on oodatud spordi- ja terviseedendamise nõuniku meilile kaily.moones@jogeva.ee.