Teed ja tänavad

Jõgeva valla territooriumi läbib kokku 65 erinevat riigimaanteed kogupikkuses 366 kilomeetrit, millest 180 km on kruusateed ja 186 km kattega teed. Jõgeva valla kohalike teede kogupikkus on 394 km, millest 212 km on kruusateed. Jõgeva valla tänavate kogupikkuseks on 67 km.

Muudatused liikluskorralduses

 
  • Jõgeva linnas muutub Jõe ja Rohu tänava liikluskorraldus. Jõe tänav muudetakse Roosi ning Kalda tänava vahelisel lõigul ühesuunaliseks. Rohu tänaval muutub põhikooli esine lõik Ristikust Laia tänavani ühesuunaliseks. Palume jälgida liiklusmärke!