Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

1. Ürituse korraldaja

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

2. Ürituse kirjeldus

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

3. Müra ja valgusefektid

This field is mandatory.

4. Liikluskorraldus

5. Lisainventar

6. Turvalisus

This field is mandatory.

7. Kaubandus

8. Taotlusele on lisatud

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.

9. Kinnitus

This field is mandatory.