Jõgeva valla üldplaneeringu kooskõlastamise II etapp

5/12/22

 

Jõgeva valla Ülplaneeringu ja KSH aruande eelnõudele on lisatud raudtee õgvendamisega seotud informatsioon. Kooskõlastamise I etapis tehtud ettepanekud on kirjas kooskõlastustabelis. Üldplaneeringu dokumendid on täiendatud ja valmis uuesti kooskõlastusringile saatmiseks.

Jõgeva valla üldplaneeringu dokumendid on eelnõu seletuskiri ja selle lisad ning kaardirakenduses kuvatavad andmekihid. KSH aruande eelnõu koosneb seletuskirjast ja selle lisadest.

 

Lisainfo: majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, 5450 1711,  triin.parsim@jogeva.ee.

 

Jõgeva valla üldplaneeringu kooskõlastamise I etapp

 

Jõgeva valla Ülplaneeringu ja KSH aruande eelnõud on jõudnud kooskõlastamise faasi. Eelnõude avalikustamise ajal ja avalike arutelude kestel tehtud ettepanekud on kirjas kooskõlastustabelis. Üldplaneeringu dokumendid on täiendatud ja valmis kooskõlastusringile saatmiseks.

Jõgeva valla üldplaneeringu dokumendid on eelnõu seletuskiri ja selle lisad ning kaardirakenduses kuvatavad andmekihid. KSH aruande eelnõu koosneb seletuskirjast ja selle lisadest.

 

Lisainfo: majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim, 5450 1711,  triin.parsim@jogeva.ee.

Jõgeva valla üldplaneeringu eskiis

 

Jõgeva valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimus ajavahemikus 2. jaanuarist kuni 3. veebruarini 2021.

Avalikud arutelud, kus tutvustatakse eskiislahenduse väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja valla seisukohti nende kohta, toimuvad 1.-3. juuni 2021. Aruteludel põhjendatakse üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastatakse muudele üldplaneeringut puudutavatele küsimustele.

Avalikud arutelud toimuvad järgmiselt:

  • 1. juunil kell 17.30 Palamuse Rahvamaja
  • 2. juunil kell 17.30 Jõgeva Kultuurikeskus
  • 3. juunil kell 17.30 Vaiatu Rahvamajas

 

Jõgeva valla üldplaneeringu dokumendid on eelnõu seletuskiri ja selle lisad ning kaardirakenduses kuvatavad andmekihid. KSH aruande eelnõu koosneb seletuskirjast ja selle lisadest.

Valla üldplaneeringu eelnõu ja selle avalikustamise kohta annab informatsiooni majandus- ja arendusosakonna juhataja Triin Pärsim telefonil 5450 1711 või e-kirja teel triin.parsim@jogeva.ee.