Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus 2020-2023

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus 2020-2023".

Hanke viitenumber: 221486

Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee

Lühikirjeldus: Riigihanke esemeks on Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus ajavahemikul 01.07.2020 - 30.06.2023. Tööde mahud ja täpsem kirjeldus on toodud hanke tehnilises kirjelduses (lisa 2).
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 30.04.2020 11:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: