« Back

Vallavalitsuse sotsiaaltöötajad ja osakondade juhid tegid läbi kriisikoolituse

Jõgeva vallavalitsuse sotsiaaltöötajad ja osakondade juhid, ühtekokku üle kahekümne inimese, osalesid täna kriisikoolitusel, mille viis läbi kriisijuhtimise ekspert Sven Jablonski MindUp Systems OÜ-st. Käsitleti kriisijuhtimise õigusruumi, kõneldi tavaolukorra ja kriisiolukorra erinevustest, ootustest vallavalitsuse töötajatele, Jõgeva valla hädaolukorra lahendamise plaanist ning targast ja teadlikust käitumisest kriisiolukorras. Probleeme ei vaadeldud üksnes COVID-19 leviku, vaid ka saabuvate sügistormide ja talvetuiskude kontekstis.

Sven Jablonski märkis, et kriisijuhtimise alaste teadmiste näol pole tegemist erialaste teadmistega, mida vallavalitsuse töötajatel iga päev tarvis oleks, aga samas on need kriisi saabudes väga vajalikud. „Minul on sellealane pädevus olemas. Annan koolitusel osalejatele võimaluse teiste, mitte enda vigadest õppida," sõnas Jablonski. Tema sõnul on kriisi lahendamine nagu malepartii, kus tuleb osata mitu sammu ette näha ja olukorda adekvaatselt hinnata.

Sarnaseid koolitusi, nagu täna Jõgeval, korraldatakse ka teistes omavalitsustes. „Aitame paljudel omavalitsustel hädaolukorra plaane teha ja selle juurde käivad ka koolitused. Kord aastas tuleb ikka infot ja teadmisi uuendada," tõdes Sven Jablonski.

Jõgeva abivallavanem Aive Tamm kinnitas, et kriisiks ei saa kunagi liiga hästi valmis olla. Seepärast on aeg-ajalt vaja mõned asjad üle vaadata, et kriis omavalitsustöötajaid ootamatult ei tabaks. 4. septembril plaanis teha sarnane koolitus vallavalitsuse juhtkonnale ja kriisikomisjonile.