« Back

Eelarve eelnõusse saab muudatusettepanekuid teha 3. märtsini

Jõgeva vallavolikogu 22. veebruari istungil toimus valla 2021. aasta eelarve eelnõu esimene lugemine. Eelarve eelnõusse muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 3. märts 2021. Ettepanekud esitatakse vallavolikogu kantseleile e-posti aadressil volikogu@jogeva.ee.