« Back

Jõgeva abivallavanemana alustas tööd Angela Saksing

Jõgeva vallas hiljuti toimunud võimupöörde järel asus ametisse uus kuueliikmeline vallavalitsus. Kui üks palgalise vallavalitsuse liikme ja abivallavanema koht jäi esialgu täitmata, siis nüüd on seegi täidetud: 18. veebruaril kinnitati sellesse ametisse Angela Saksing. Tema töövaldkondadeks on haridus, kultuur, kehakultuur ja sport, noorsootöö, terviseedendus, sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja religioon.

Angela Saksing on pärit Väike-Maarjast, ent juured on tal Jõgevamaa pinnas. Viieteistaastaselt sai temast päriselt jõgevamaalane: siis kolis nende pere Sadala lähedale. Keskhariduse sai ta Jõgeva ühisgümnaasiumist, kõrghariduse on ta omandanud Tallinna ülikoolis (klassiõpetaja; haridusteadused) ja EELK Usuteaduse Instituudis (kristlik kultuurilugu).  Praegu õpib ta Tartu ülikoolis Vana Testamendi heebrea ja Uue Testamendi kreeka keelt. „Loodan, et jaksan ka uues ametis õpinguid jätkata," ütles Angela Saksing ja lisas, et on tänu õpingutele heas vaimses vormis.

Värske abivallavanem on töötanud ka erafirmas sekretärina, 2008. aastast alates on ta aga tegev olnud hariduspõllul, täpsemalt Sadala koolis. Seal sai ta proovida nii õpetaja kui ka koolijuhi rolli. Haridusteema on üks, millega tal ka uues ametis tegelda tuleb. „Õpetaja ja koolijuhina saadud pagas on mulle kindlasti abiks: tean, mida haridusvaldkond endast kujutab, millised on selle mured ja rõõmud ning kuidas Jõgeva valla haridusvõrk üles ehitatud on," sõnas abivallavanem.

Otsus sellele kohale kandideerida ei tulnud Angela Saksingul kergelt. Esimene mõte oli ära öelda, aga lõpuks otsustas ta väljakutse ikkagi vastu võtta. Nii huvitava töökogemuse saamise võimalust ei pakuta ju iga päev.

Lihtne ei saa tal olema, sest haridusvaldkonnas tuleb lähiajal arvatavasti ebapopulaarseid otsuseid tegema hakata. Muudatusi ei saa ette võtta lihtsatele liitmistehetele tuginedes, sest kui üks kool kinni panna, siis ei pruugi vanemad selles õppinud lapsi naaberkooli tuua, vaid võivad hoopis terve perega ära kolida.

„Näeksin Jõgeva valda hea meelega mitte vananeva, vaid nooreneva elanikkonnaga omavalitsusena, kohana, kuhu noored tahaksid tagasi tulla. Osalt on see ka kasvatuse küsimus. Lapsed tuleks õpetada oma kodukanti armastama," ütles Angela Saksing.

Tal endal on kolm last, viieteist- ja kuueaastane poeg ning aasta ja nelja kuune tütar. Pisitütre hoidmise võtsid vanaema ja vanaisa lahkesti enda peale. „Ka mu põllumehest elukaaslane polnud vastu, et ma end vastutusrikkas ametis proovile panen. Meil on kokkulepe, et kumbki saab tegelda, millega meeldib," tõdes Angela Saksing.