« Back

Kaasava eelarve kasutamiseks laekus 12 ettepanekut

See aasta oli kaasavas eelarves hea „ideesaagi" aasta. Esitati nii ülevallalise mõjuga kui ka kohalikku elu paremaks muutvaid ideid. Kõige rohkem ettepanekuid (4) esitati elukeskkonna parandamiseks ja kultuurivaldkonna edendamiseks. Kaks ideed laekus spordivaldkonna arendamiseks, sotsiaal- ja haridusvaldkond oli esindatud ühe ideega.

Kaasava eelarve selle aasta „ideesaagiga" saab tutvuda VOLIS-e keskkonnas aadressil jogeva.volis.ee.

Esitatud ettepanekuid hindas vallavalitsuse moodustatud komisjon, mis selgitas välja ettepanekud, mida saab sel aastal realiseerida nii ajalisest, rahalisest kui tehnilisest aspektist lähtuvalt. Lisaks jälgis komisjon, et esitatud ettepaneku tulemusena teoks saav objekt oleks seotud Jõgeva vallaga, pakuks avalikku hüve ja oleks avalikult kasutatav. Objektist ei tohi ka tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.  Sobivaks tunnistatud ettepanekud kinnitas vallavalitsus.

Rahvahääletusele suunati järgmised ettepanekud:

  • Jõgeva linnaaiamaade juurdepääsuteede rajamine ja kastmisvee mahutite paigaldamine
  • Kuremaa lossi (peahoone) garderoob-nagide ehitus
  • Kuremaa tuuliku LED valgustus
  • Kõnearengu komplektide soetamine lasteaedadele
  • Mootorratta skulptuur Jõgeva ringristmikule
  • Palamuse lauatennise välilaud
  • Siimusti kalmistu kabelitee korrastamine
  • Torma madalseiklusrada

Kaasava eelarve ettepanekute poolt saab hääletada alates 21. jaanuarist kuni 4. veebruarini lehel jogeva.volis.ee.

TRIIN PÄRSIM, majandus- ja arenguosakonna juhataja