« Back

Jõgeva Vallavolikogu istung toimub 26. mail

Jõgeva Vallavolikogu 8. istung toimub neljapäeval, 26. mail 2022 algusega kell 14 volikogu saalis, Piiri tn 4, Jõgeva linn.

PÄEVAKORRAS:
1. Ülevaade olukorrast Palamuse perearstikeskuses ja võimalikest variantidest, kuidas perearstiteenuse pakkumine saaks kohapeal jätkuda. 
Esitaja abivallavanem Asso Nettan.

2. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Projekti „Laiuse Jaan Poska Põhikooli õppehoone energiatõhusaks rekonstrueerimine"" omaosaluse katmine".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, arenduse peaspetsialist Erki Teder,
kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas.      

3. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine vallavara võõrandamiseks osaühingule Jõgeva Veevärk".
Ettekandja abivallavanem Viktor Svjatõšev,
kaasettekandjad: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras, eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas.
 
4. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Jõgeva Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine".
Ettekandja abivallavanem Viktor Svjatõšev,
kaasettekandjad: haridus- ja noorsookomisjoni esimees Kristian Vaarpuu, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras, eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas.

5. Ülevaade Jõgeva valla 2022. aasta eelarve esimese kvartali täitmise ja reservfondi kasutamise kohta.
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, vanemraamatupidaja Kersti Vadi.

6. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Vallavara omandamine".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, teede peaspetsialist Jakob Kuld,
kaasettekandjad: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras, eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas.

7. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Kurista keskus 25d kinnistu võõrandamine otsustuskorras".
Ettekandja: abivallavanem Viktor Svjatõšev, maakorraldaja Ülle Soodla,
kaasettekandjad: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras, eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas.

8. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu „Punkri kinnistu võõrandamine otsustuskorras".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, maakorraldaja Ülle Soodla,
kaasettekandjad: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras, eelarvekomisjoni esimees Arvo Sakjas.

9. Arengukava täitmise aruanded: Jõgeva valla arengukava aastateks 2018-2028, Jõgeva valla haridusvaldkonna arengukava 2021-2028, Jõgeva valla noorsootöö valdkonna arengukava 2021-2028, Jõgeva valla kultuurivaldkonna arengukava 2021-2028, Jõgeva valla spordivaldkonna arengukava, Jõgeva valla sotsiaalvaldkonna arengu- ja tegevuskava 2021-2028, Jõgeva valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 ja Jõgeva valla jäätmekava 2021-2026. 
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, abivallavanem Asso Nettan, arenduse peaspetsialist Erki Teder.

10. Mitmesugust, informatsioonid.
Esitajad: koosolekul osalejad.

ÕIGUSAKTIDE EELNÕUD