« Back

Jõgeva ja Põltsamaa valdade ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Jõgeva ja Põltsamaa valdade ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine"

Hanke viitenumber: ⁠221269

Projekti eesmärgiks on välja töötatud jätkusuutlik ja vajaduspõhine valla toimemudel, et tagada avalike teenuste pakkumine parimal moel, mis arvestab muuhulgas muutunud olusid nii rahvastiku tendentsides, valla piiride ja teenuspiirkondade mõjualades ning olemasolevat ja perspektiivset kinnisvara ja inimressurssi. Eesmärgi saavutamiseks tuleb teha järgmisi tegevusi, s.h. tuleb arvestada, et Jõgeva ja Põltsamaa valdade osas on mõned erisused ja täpsustused oodatavate tegevuste ja tulemusnäitajate osas. Antud asjaolu tuleb arvestada nii metoodika lahti kirjutamisel kui ka teenuse maksumuse arvestamisel (eraldi Jõgeva ja Põltsamaa analüüsi osa).

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 03. aprill 2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: 

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1743152/general-info