« Back

Jõgeva Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise Piiri tn 4 asuvate esimese korruse äriruumide kasutusse andmiseks

Jõgeva Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise 10. märtsil 2020  Jõgeva vallale kuuluvate äriruumide kasutusse andmiseks.

 1. Korraldada avalik kirjalik enampakkumine Jõgeva linnas Piiri tn 4 asuvate esimese korruse äriruumide nr 115 (pindala 11,6 m²), 116 (pindala 10,9 m²) ja 118 (pindala 13,4 m²) kasutusse andmiseks tähtajatult teenindus- või büroopinnana.
 2. Kirjalik pakkumine esitada 10. märtsiks 2020 kella 9.00-ks Jõgeva Vallavalitsuse kantseleisse (Suur tn 5, Jõgeva linn) kinnises ümbrikus, millel on märgusõna „Piiri tn 4 äriruumide üürile andmine" ja soovitud ruumi number.
 3. Pakkumiste avamine toimub 10. märtsil 2020 kell 9.05 Jõgeva Vallavalitsuses, aadressil Suur tn 5, Jõgeva linn.
 4. Ruumide kasutusse andmise pakkumise alghind on 5 eurot ühe ruutmeetri eest kuus. Osavõtutasu ja tagatisraha ei määrata.
 5. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
  • nõusolek enampakkumisel osalemiseks esitatud tingimustel;
  • sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  • pakkumise esitaja allkiri;
  • pakkumise esitaja kontaktandmed: nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.
 6. Pakkujatel on õigus osaleda pakkumiste avamisel.

Täiendav informatsioon  majandushaldur Toomas Sepp  5866 2210, 776 6578, toomas.sepp@jogeva.ee