« Back

Noortele jagati enne noortevolikogu valimisi kasulikku infot

Sel nädalal toimusid viies Jõgeva valla koolis Eesti Noorteühenduste Liidu külalistunnid. Kolmapäeval käidi Jõgevamaa gümnaasiumis ja Oskar Lutsu Palamuse põhikoolis, täna Jõgeva ja Vaimastvere põhikoolis ning Carl Robert Jakobsoni nimelises Torma põhikoolis. Külalistundide eesmärgiks oli Jõgeva valla noortevolikogu valimiste eel noortele info jagamine ning noortevolikogusse kandideerima innustamine. Külalistundide initsiaatoriks oli Jõgeva vallavalitsuse noorsootöö- ja huvihariduse nõunik Laidi Grauen.

Noorteühenduste liidu noorte osaluse arendusjuht Teele Tõnisson selgitas noortele, millised on nende võimalused kaasa rääkida valla noori puudutavates küsimustes, mida kujutab endast noortevolikogu, milliseid oskusi, teadmisi ja pädevusi saab noortevolikogu töös osaledes arendada, kuidas need oskused oma edasises elus enda kasuks tööle panna ning milliseid põnevaid uusi tutvusi ja ägedaid kogemusi nii kohalikul kui riiklikul tasandil on osaluskogus tegutsedes võimalik saada.

Teele Tõnisson kinnitas, et selline info jagamine on enne valimisi väga vajalik. „Me võime ju valimised välja kuulutada, aga kui noor ei tea, mis on noortevolikogu ja mis kasu tal sinna kuulumisest võiks olla, siis ta ilmselt ei kandideeri," ütles Teele Tõnisson. Jõgeva vallas praegu teatavasti noortevolikogu ei eksisteeri, sest eelmistel valimistel oli noorte huvi tagasihoidlik. Teele Tõnisson pidas selle üheks võimalikuks põhjuseks koroonapandeemiat, mis pärssis kõigi, ka noorte suhtlemisvõimalusi. „Usun, et oleme pandeemiast tingitud vaakumist välja tulnud ja et Jõgeva valla noortevolikogu valimised lähevad korda," arvas Teele Tõnisson. Noorte aktiivsus külalistundides andis selleks lootust.

Jõgeva valla noortevolikogu valimistel hakatakse kandidaate üles seadma tulevast teisipäevast. Noored, olge aktiivsed!