« Back

Vald tunnustas tublisid õpetajaid

Eile tunnustati Jõgeva kultuurikeskuses valla tublisid õpetajaid. Valla aasta üldhariduskooli õpetaja tiitli pälvis Jõgevamaa gümnaasiumi inglise keele õpetaja Maive Kase, aasta lasteaiaõpetaja tiitli Kurista lasteaia Karukell õpetaja Liivi Kütt ja aasta huvikooliõpetaja tiitli Jõgeva muusikakooli klaveriõpetaja Gerda Heinmaa.

Õpetaja Maive Kase oskab tunnis siduda tervikuks vanad head õppemeetodid ja IT-valdkonna. Elektroonilised kontrolltööd ja arvestused on tema puhul tavapärane praktika. Õpilased hindavad tema tunnis selget struktuuri ja süstemaatilisust, samuti mõnusat õhkkonda loovaid suhtlemismänge.

Maivet iseloomustab soov viia kõik õpilased sellisele tasemele, et nad kontrolltööd ja arvestused esimese korraga tehtud saaksid ning keel kui süsteem neile omaseks muutuks. See aitab tulevikus julgelt inglise keelt kasutada ning uusi võõrkeeli juurde õppida.

Lisaks inglise keele maakondliku olümpiaadi poodiumikohtade saavutamisele on Jõgevamaa gümnaasiumi õpilased olnud aastaid edukad rahvusvahelisel elektroonilisel olümpiaadil „Best in English", kus sõltuvalt aastast osaleb 600–900 kooli üle terve ilma. Jõgevamaa gümnaasium on alati olnud pingereas esimese kahekümne piirimail. Kooli kõrget taset inglise keeles märgib ka rahvusvahelise eksami Cambridge Advanced Exam sooritajate järjest kasvav hulk.

Liivi Kütt on Kurista lasteaias Karukell töötanud 35 aastat. Ta on oma töös mänguline, põhjalik ja sihikindel. Ta on avatud, valmis ise õppima ning kasutama oma töös nüüdisaegseid, mitmekülgseid ja innovaatilisi õpetamis- ja õppimismeetodeid. Kolleegina on ta usaldusväärne, paindlik ja teistega arvestav.

Liivi pöörab alati tähelepanu lapse omapärale ja individuaalsetele võimetele. Ta julgustab lapsi proovima ja hakkama saama asjadega, mis esialgu tunduvad lapse jaoks uued, harjumatud ja keerulised. Liivil on suurepärane oskus panna ka kõige tagasihoidlikum ja arglikum laps tahtma lugeda luuletust või esineda näidendis.

Gerda Heinmaa alustas tööd Jõgeva muusikakoolis 1968. aastal ja on sellele koolile tänini truuks jäänud. 53 aasta jooksul hinge ja südamega tehtud järjepidevat tööd oskavad hinnata õpilased, lapsevanemad, kolleegid.

Oma järjekindluse ja nõudlikkusega on Gerda Heinmaa innustanud lapsi saavutama parimaid võimetekohaseid tulemusi. Tema tundides valitseb sõbralik, õpilase isiksust ja arengutempot arvestav õhkkond. Tal on oskus kaasata  õpilasi aktiivsesse pillimängu. Aastate jooksul on Gerda Heinmaa õpilased saavutanud silmapaistvaid tulemusi Eesti Muusikakoolide Liidu korraldatud konkurssidel.

Lisaks kolmele aasta õpetajale tunnustati ka kolme kategooria nominente. Aasta üldhariduskooli õpetaja nominendid olid Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tiiu Kirsimäe, Laiuse Jaan Poska põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Helge Maripuu, C. R. Jakobsoni nimelise Torma põhikooli matemaatikaõpetaja Mare Maasik, Vaimastvere kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ell Vahtramäe ja Siimusti lasteaed-algkooli klassiõpetaja Elle Karu Aasta lasteaiaõpetaja tiitlile olid nomineeritud Vaimastvere kooli lasteaiaõpetaja Vive  Pajula,  Jõgeva lasteaia Karikakar õpetaja Heli Tamm ja Jõgeva lasteaia Rohutirts õpetaja Aime Ploom. Aasta huvikooliõpetaja kategoorias oli nominent Jõgeva valla spordikooli treener Tiiu Õunap.

Tublisid õpetajaid tunnustati ka valla au- ja tänukirjadega.

„Kõik me kanname endaga kaasas mälestusi oma kooliajast, õpetajatest ja eeskujudest. Aega ei saa me peatada, kuid vahvaid mälestusi kooliajast saame endas kanda igavesti," ütles oma tervituskõnes Jõgeva abivallavanem Viktor Svjatõšev ning tänas õpetajaid pühendunult tehtud töö eest.

Muusikalist meelelahutust pakkus tunnustamissündmusel ansambel The Swingin' Sisters.

 

Vallavalitsuse aukirja pälvisid:

  • Marge Põdra Jõgeva lasteaiast Karikakar;
  • Viktor Nõmm Jõgeva põhikoolist;
  • Vallo Väljaots Laiuse Jaan Poska põhikoolist.

 

Vallavalitsuse tänukirja said:

Triin Saar (Laiuse Jaan Poska põhikool), Merike Antonov (Laiuse Jaan Poska põhikool), Janika Laurikainen (Laiuse Jaan Poska põhikool), Tiina Kull (Jõgeva põhikool), Annika Kaasik (Jõgeva põhikool), Urve Olesk (Jõgevamaa gümnaasium), Andreas Suurkuusk (Jõgevamaa gümnaasium), Liina Stamm (Palamuse lasteaed Nukitsamees), Eneli Lille (Palamuse lasteaed Nukitsamees), Arvo Raudsepp (C. R. Jakobsoni nim Torma põhikool), Kairi Merimaa (Kiigemetsa kool), Helju Ansberg (Kiigemetsa kool), Jaanika Mathiesen (Siimusti lasteaed-algkool).