« Back

Vallavolikogu 58. istung toimub 14. oktoobril Kuremaa lossis

Jõgeva Vallavolikogu 58. istung toimub neljapäeval, 14. oktoobril 2021 algusega kell 15.00 Kuremaa lossis (Kuremaa alevik, Lossi 1).
Pärast istungit toimub pildistamine ja Jõgeva Vallavolikogu esimese koosseisu tegevuse kokku võtmine.

PÄEVAKORRAS:
1. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Laiuse Jaan Poska Põhikooli põhimääruse muutmine". 
Ettekandjad: abivallavanem Angela Saksing, haridusnõunik Helle Kajaste,
kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Arvo Sakjas.

2. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla haridusvaldkonna arengukava 2021-2028" teine lugemine. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla haridusvaldkonna arengukava 2021-2028" vastuvõtmine.
Ettekandjad: abivallavanem Angela Saksing, haridusnõunik Helle Kajaste,
kaasettekandja haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Arvo Sakjas.

3. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla eelarvestrateegia 2022-2025".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, pearaamatupidaja Imbi Saar,
kaasettekandja eelarvekomisjoni esimees Mati Kepp.

4. Jõgeva Vallavolikogu otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine isikliku kasutusõiguse seadmiseks Jõgeva linna Piiri tn 14 kinnistule".
Ettekandja abivallavanem Viktor Svjatõšev,
kaasettekandjad: arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras, eelarvekomisjoni esimees Mati Kepp.

5. Jõgeva Vallavolikogu määruse eelnõu „Jõgeva valla jäätmehoolduseeskirja muutmine".
Ettekandjad: abivallavanem Viktor Svjatõšev, keskkonnaspetsialist Taimi Eesmäe, 
kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras.

6. Ülevaade Jõgeva Vallavolikogu alatiste komisjonide tegevusest.
Ettekandjad: haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Arvo Sakjas, arengu- ja majanduskomisjoni esimees Jaano Terras, eelarvekomisjoni esimees Mati Kepp.

7. Mitmesugust, informatsioonid.


Peep Põdder
vallavolikogu esimees

 

ÕIGUSAKTIDE EELNÕUD