Vabad töökohad

Lastekaitse spetsialist

Sotsiaalmaja juhataja

Kuremaa Enveko OÜ juhataja

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Lastekaitse spetsialisti töö eesmärk on kindlustada lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Selleks spetsialist:

 • nõustab vanemaid laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides;
 • abivajavast lapsest teada saamisel hindab viivitamata lapse abivajadust ja leiab lahendusi lapse abistamiseks;
 • leiab vanemliku hoolitsuseta jäänud laste edasise elu korraldamiseks sobivaid lahendusvariante koostöös teiste spetsialistidega (võrgustikutöö);
 • täidab eestkostja ülesandeid valla eestkostel olevate laste osas;
 • aitab kaasa vanematevahelisele lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele;
 • teeb osakonnajuhatajale ettepanekuid sotsiaalteenuste ja –toetuste võimaldamiseks lastele ja lastega peredele.

Ametikohale ootame kandidaate, kellel on:

 • erialane ettevalmistus ja kõrgharidus;
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek selle omandamiseks kahe aasta jooksul;
 • sotsiaaltöötaja kutse puudumisel vähemalt 1-aastane sotsiaaltöö kogemus;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
 • põhjalikud teadmised lastekaitsevaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, tasakaalukus, koostöövalmidus, ausus;
 • usk positiivsesse Jõgeva valda ja tahe panustada selle arengusse.

Täitmist ootavad kaks lastekaitse spetsialisti ametikohta, neist üks määratud teenistustähtajaga ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 22. jaanuariks 2020.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

 

 

Tööd saab
SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja juhataja

 

Juhatuse liikme tööülesanded on sihtasutuse igapäevase töö korraldamine sihtasutuse põhikirja ning sihtasutuse nõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras ning järjepidevalt vajaduspõhiste, terviklike ja mitmekesiste sotsiaalteenuste planeerimine ja arendamine koostöös Jõgeva vallaga.

Sihtasutuse tegevusest saab ülevaate veebilehel http://jogevasotsiaalmaja.ee

Eeldame, et kandidaadil on:

 • kõrgharidus;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • varasem töökogemus vähemalt 3 aastat.

Kasuks tuleb erinevate rahastusprojektide kirjutamise kogemus.

Töötasu 1500 eurot kuus (bruto).

Lisainfot annab sihtasutuse nõukogu esimees Ülvi Nool-Kõre, ylvi.nool@hordeum.ee.

Kandideerimiseks saata CV hiljemalt 31. jaanuariks 2020 aadressil ylvi.nool@hordeum.ee.

 

Jõgeva valla kommunaalteenuseid pakkuv ettevõte  KUREMAA ENVEKO OÜ kuulutab välja konkursi  juhataja (juhatuse liikme) leidmiseks

Pakume:

 • mitmekülgset ja huvitavat tööd;
 • konkurentsivõimelist töötasu ja tulemustasu;
 • ametiautot

Peamised ülesanded :

ettevõtte igapäevane juhtimine ja töö korraldamine

Nõuded kandidaadile:

 • vähemalt  5-aastane  edukas ettevõtte juhtimise kogemus;
 • eelarve koostamise oskus;
 • B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolu;
 • arvuti kasutamise oskus;
 • riighangetel osalemise kogemus

Eeldame:

head läbirääkimis- ja suhtlemisoskust ning hinnapakkumiste koostamise valmidust

Töö asukoht: kontor Jõgeva vallas Laiusel, objektid üle Eesti

Tööle asumine soovitavalt 9. veebruaril 2020. a

Kandideerijal saata avaldus ja CV hiljemalt 28. jaanuariks 2020 aadressil marek@jke.ee

Lisainfo: tel 5558 8500, marek@jke.ee

Konkursi korraldajal on õigus sobivate kandidaatide puudumisel konkurss nurjunuks tunnistada. Konkursi korraldaja ei pea kandidaadi mittesobivust põhjendama.