Vabad töökohad

 

Hoolekandekeskuse juhataja

Lastekaitse vanemspetsialist

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Jõgeva Valla Hoolekandekeskuse
juhataja ametikoha täitmiseks

 

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus, mis alustab tegevust 1. jaanuarist 2021. Hoolekandekeskuse ülesanne on pakkuda Jõgeva vallas kohaliku omavalitsuse korraldatavaid sotsiaalteenuseid. Keskuse hallata on Jõgeva linna sotsiaalmaja, piirkondlikud sotsiaalpunktid ja Torma mõisa valitsejamaja. Viimases pakutakse lisaks omavalitsuse kohustuslikele teenustele igapäevaelu toetamise teenust, toetatud elamise teenust ja kogukonnas elamise teenust.

Juhataja ülesandeks on valmistada hoolekandekeskus ette hoolekandeasutusena tegutsemiseks alates 1. jaanuarist 2021, tagada selle edasine juhtimine ja arendada sotsiaalteenuseid koostöös valla sotsiaalosakonnaga vastavalt valla elanike vajadustele.

Keskuse juhataja kohale ootame kandidaate, kellel on:

 • kõrgharidus, soovitavalt sotsiaaltööalane;
 • inimeste juhtimise kogemus;
 • teadmised sotsiaalkaitse korraldusest, sh kohaliku omavalitsuse korraldavatest sotsiaalteenustest;
 • teadmised ja oskused eelarvelise asutuse juhtimiseks
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasemel;
 • loovus ja algatusvõime;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;
 • väga hea suhtlemisoskus, koostöövalmidus, hea stressitaluvus, kohusetunne;
 • oskus efektiivselt kasutada aega;
 • B-kategooria juhiload

Juhataja asub tööle osalise tööajaga esimesel võimalusel, alates 1. jaanuarist 2021 täistööajaga ehk 40 tundi nädalas. Täiskoormusega töötamisel pakume töötasu 1600 eurot kuus.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 5. oktoobriks 2020. Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
lastekaitse vanemspetsialisti ametikoha täitmiseks

 

Ametikoha eesmärk on tagada Jõgeva vallas kvaliteetne lastekaitse korraldus.

Lastekaitse vanemspetsialisti töö eesmärk on lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Lastekaitse vanemspetsialisti peamised tööülesanded on:

 • lapse õiguste ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine;
 • lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine ning nende rakendamine oma haldusterritooriumil last ohustavate riskide ennetamiseks ja vähendamiseks;
 • abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine;
 • perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine;
 • lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate isikute toimetuleku parandamiseks oma haldusterritooriumil vajaliku teabe kogumine laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta.

Nõudmised kandidaadile:

 • sotsiaaltööalane kõrgharidus;
 • sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele või valmisolek see kahe aasta jooksul omandada;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele;
 • eesti keele valdamine C1 tasemel;
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;
 • hea pingetaluvus;
 • kohusetundlikkus;
 • tasakaalukus;
 • analüüsi- ja iseseisva töö- ja ajaplaneerimise võime;
 • soov ja tahe meeskonnatööks;
 • otsustusvõime

Lastekaitse vanemspetsialisti ametikoht on määratud teenistustähtajaga ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks.

Kandideerimiseks saata motivatsioonikiri koos CVga aadressil aime.meltsas@jogeva.ee hiljemalt 2. oktoobriks 2020.  Lisainfot annab sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas, tel 776 6573.