Vabad töökohad

 

 

Jõgeva Valla Noortekeskus kuulutab välja konkursi
noortejuhi leidmiseks Siimusti Noortekeskusesse

Jõgeva Valla Noortekeskus kuulutab välja konkursi noortejuhi leidmiseks Siimusti Noortekeskusesse lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks (0,75 kohta).

Noortejuhi põhiülesanne on korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut. On võimalik tegeleda põnevate projektide ja laagrite korraldamisega.

Nõudmised kandidaadile:

 • vähemalt keskharidus;
 • varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel;
 • eesti keele korrektne valdamine kõnes ja kirjas;
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlus, e-post ja internet);
 • isikuomadused: väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, ausus ja usaldusväärsus, positiivsus ja loomingulisus.

Kasuks tuleb:

 • inglise keele valdamine suhtlustasandil;
 • projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus;
 • laagrikasvataja osakutse;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Asutus pakub:

 • võimalusi eneseteostamiseks;
 • erialaseid koolitusi;
 • rutiinivaba tööd ja paindlikku töögraafikut;
 • meeldivat meeskonda ja ühisüritusi.

Lisainfo:

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos CVga hiljemalt 2. august 2021 aadressile kristin.barbo@noored.jogeva.ee.

Tööle asumise aeg: 13. september 2021.

Lisainfot jagab Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja Kristin Barbo, e-posti aadressil kristin.barbo@noored.jogeva.ee.

 

 

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool võtab tööle sekretäri alates 26.08.2021.

Soovitav sekretäri- ja personalitöö kogemus ning kasuks tuleb dokumendihaldussüsteemi tundmine. Täpsem info direktor 524 4780.

 

 

C. R. Jakobsoni nim Torma Põhikool võtab konkursi korras tööle alates 16.08.2021

 • lasteaia õppealajuhataja (0,5 ak)
 • lasteaia loodusainete õpetaja (0,5 ak)

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid esitada kooli direktorile aadressil heiki.sildnik@tormapk.edu.ee hiljemalt 16. juuliks 2021. Täpsem info direktor 524 4780.

 

 

Jõgeva Valla Noortekeskus kuulutab välja konkursi noortejuht-projektijuhi leidmiseks Aleviku Noortekeskusesse (1,0 kohta)

Noortejuht-projektijuhi tööülesanneteks on:

 • korraldada noortekeskuses avatud noorsootööd, mis toetab noorte igakülgset arengut;
 • planeerida, sisustada ning läbi viia noortele mõeldud tegevusi (üritused, töötoad, ekskursioonid, huviringid jms);
 • otsida Jõgeva valla noorsootöö korraldamiseks lisavõimalusi ja vahendeid nii kohalikest-, riigi-, kui ka rahvusvahelistest programmidest ja projektidest;
 • osaleda laste- ja noortelaagrite ning malevate korraldamises;
 • hallata Jõgeva valla noorsootöö sotsiaalmeediakanaleid;
 • Jõgeva valla noorteürituste ettevalmistamine ning läbiviimine.

Nõudmised kandidaadile:

 • vähemalt kõrgharidus;
 • varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel;
 • varasem kogemus projektide kirjutamisel ning läbiviimisel;
 • eesti keele korrektne valdamine kõnes ja kirjas;
 • hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlus, e-post ja internet);
 • isikuomadused: väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, ausus ja usaldusväärsus, positiivsus ja loomingulisus.

Kasuks tuleb:

 • inglise keele valdamine suhtlustasandil;
 • laagrikasvataja osakutse;
 • isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Asutus pakub:

 • võimalusi eneseteostamiseks;
 • erialaseid koolitusi;
 • rutiinivaba tööd ja paindlikku töögraafikut;
 • meeldivat meeskonda ja ühisüritusi.

Lisainfo

Kandideerimiseks palume saata motivatsioonikiri koos CVga hiljemalt 25. juuliks 2021 aadressile kristin.barbo@noored.jogeva.ee

Tööle asumise aeg: 1. september 2021

Lisainfot jagab Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja Kristin Barbo, e-posti aadressil kristin.barbo@noored.jogeva.ee.

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Jõgeva Valla Noortekeskuse juhataja ametikoha täitmiseks (asenduskoht)

Jõgeva Valla Noortekeskus on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus, mis tegutseb üheksas piirkondlikus tegevuskohas.

Peamised tööülesanded:

 • asutuse juhtimine ja töö korraldamine, sh dokumentatsiooni haldamine;
 • eelarveprojekti koostamine ja kinnitatud eelarve täitmise jälgimine;
 • asutuse tegevuskava koostamine, sh ürituste ja projektide koordineerimine ja elluviimine;
 • koostöö teiste valla haridus- ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga;
 • projektitaotluste koostamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 • kõrgharidus noorsootöö, kultuuri, sotsiaaltöö või hariduse valdkonnas;
 • noortega töötamise kogemus;
 • väga hea eesti keele oskus ja inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • väga hea suhtlemisoskus ning oskus meeskonnas töötada;
 • huvi ja oskus erinevate rahastamisvõimaluste leidmiseks;
 • teksti- ja andmetöötlusprogrammide kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada:

 • CV;
 • motiveeritud avaldus.

Tööle asumise aeg: september 2021

Töö asukoht: Jõgeva vald

Dokumendid esitada hiljemalt 26. juuliks 2021 e-posti aadressil: eva-kristi.hein@jogeva.ee.

 

 

Jõgeva Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Palamuse Kultuuri juhataja ametikoha täitmiseks (asenduskoht)

Palamuse Kultuur on Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus, mis tegutseb kahes tegevuskohas Palamusel ja Kaareperes.

Peamised tööülesanded:

 • asutuse juhtimine ja töö korraldamine, sh dokumentatsiooni haldamine;
 • eelarveprojekti koostamine ja kinnitatud eelarve täitmise jälgimine;
 • asutuse tegevuskava koostamine, sh kultuuri- ja spordiürituste ja projektide koordineerimine ja elluviimine;
 • koostöö teiste valla haridus- ja kultuuriasutuste ning kogukonnaga;

Kandidaadile esitatavad nõuded ja ootused:

 • kõrgharidus, soovitatavalt kultuuri valdkonnas;
 • kasuks tuleb varasem valdkondlik töökogemus;
 • juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu, personali ja ressursside juhtimise kogemus);
 • kultuuri- ja spordiürituste korraldamise ja läbiviimise kogemus;
 • eesti keeles väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • väga hea eestvedamis-, koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • huvi ja oskus erinevate rahastamisvõimaluste leidmiseks;
 • kontoritehnika ja arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

 • arenguvõimalusi ja erialaseid koolitusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada:

 • motiveeritud avaldus;
 • CV.

Tööle asumise aeg: oktoober 2021

Töö asukoht: Jõgeva vald

Dokumendid esitada hiljemalt 9. augustiks 2021 e-posti aadressil: eva-kristi.hein@jogeva.ee.

 

 

Jõgeva Valla Hoolekandekeskus kuulutab välja konkursi Torma piirkonna koduhooldustöötaja ametikoha täitmiseks

Kandidaadilt eeldame empaatiavõimet, keskharidust ning B-kategooria juhilube.

Tööle asumine 19. juuli 2021.

Avaldus ja CV saata 12. juuliks aadressil: info@jogevahoolekandekeskus.ee. Info tel. 5552 0343. 

 

 

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma töökollektiivi logopeedi

Jõgeva lasteaed Rohutirts ootab oma rõõmsasse töökollektiivi 1,0 ametikohaga logopeedi, kes aitaks lastel kadunud häälikud üles leida ja kõnet seada. 

Kandideerimisavaldus koos elulookirjelduse ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiatega palume saata e-postile info@rohutirts.eu või tuua lasteaeda Rohu 8, Jõgeva linn, 48307 Jõgeva vald.

Lisainfo tel 5304 0229, 5304 0295.