Jõgeva Valla Teataja

Vallaleht ilmub 2023. aastal kord kuus neljapäeviti. Lehe ilmumiskuupäevad on 19. jaanuar, 2. veebruar, 2. märts, 6. aprill, 4. mai, 1. juuni, 6. juuli, 3. august, 7. september, 5. oktoober, 2. november, 7. detsember.

Lehe tiraaž on ca 6800. Vallaleht viiakse kõikidesse AS Eesti Posti andmebaasides olevatesse Jõgeva valla postkastidesse.

Kaastöid, kuulutusi ja ettepanekuid ootame: vallaleht@jogeva.ee

Info peab olema saadetud lehe ilmumisele eelneva nädala neljapäevaks ehk nädal varem. Fotod palume saata dokumendifailist eraldi. Toimetus võib tekste lühendada.

Omavalitsuse infolehes reklaame ja kuulutusi ei avaldata. Avaldame ainult vallavalitsuse, hallatavate asutuste või nende rahalisel toel korraldatavate ürituste, vallas toimuvate suursündmuste ning heategevusürituste kuulutusi. 

Jõgeva Valla Teataja numbrid