Valitsus

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad
(vajalik etteregistreerimine)

vallavanem

Taavi Aas

776 6501

taavi.aas@jogeva.ee

E 11.00–12.00

abivallavanem

Viktor Svjatõšev

505 6644

viktor.svjatosev@jogeva.ee

E 11.00–12.00

abivallavanem

Asso Nettan

522 3820

asso.nettan@jogeva.ee

E 11.00–12.00

 

Ametikoht

Nimi

Telefon

E-post

Vastuvõtuajad
(vajalik etteregistreerimine)

valitsuse liige

Tiina Teppan

5392 1374

tiina.teppan@jogeva.ee

iga kuu esimesel ja kolmandal esmaspäeval kell 12.30–13.00

valitsuse liige

Veigo Tumaševski

510 9058

veigo.tumasevski@gmail.com

iga kuu esimesel ja kolmandal esmaspäeval kell 12.30–13.00

valitsuse liige

Vello Lukk

516 3036

vello.lukk@jogeva.ee

iga kuu esimesel ja kolmandal esmaspäeval kell 12.30–13.00

 

Vallavalitsuse liikmete töövaldkonnad

Valitsuse liige

Töövaldkond

vallavanem

vallavalitsuse juhtimine, valla esindamine, rahandus ja eelarve, ettevõtlus, avalikud suhted ja mainekujundus, infotehnoloogia

abivallavanem Viktor Svjatõšev

valla areng, energiamajandus, ehitusjärelevalve, valla heakord ja välisilme, jäätmekäitlus, keskkonnakaitse, vallavara, maakorraldus, ruumiline planeerimine, kommunaal- ja elamumajandus, teede ja tänavate korrashoid, ühistransport ja liikluskorraldus, avalik kord ja turvalisus, turism, kriisireguleerimiskava tegevusplaanid, välissuhted, mainekujundus, valdkondlikud vallavalitsuse hallatavad asutused, valla osalusega äriühingud ja sihtasutused

abivallavanem Asso Nettan

haridus, kultuur, kehakultuur ja sport, noorsootöö, terviseedendus, sotsiaalhoolekanne, tervishoid, religioon, mainekujundus, valdkondlikud vallavalitsuse hallatavad asutused, valla osalusega äriühingud ja sihtasutused

vallavalitsuse liige Tiina Teppan

noorsootöö, kultuur, mainekujundus

vallavalitsuse liige
Veigo Tumaševski

haridus, sotsiaalhoolekanne, sport, mainekujundus

vallavalitsuse liige Vello Lukk

majandus, sport, mainekujundus