Võistlustel osalemise toetus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus

Toetuse eesmärk on toetada Jõgeva valla elanikke ja organisatsioone spordiga tegelemisel.

Vallaeelarvest makstavad toetused on:

  1. spordiklubi tegevustoetus (noorsportlaste pearaha)
  2. toetus spordiürituse läbiviimiseks
  3. toetus sportlase võistlusel osalemiseks
  4. toetus sportliku saavutuse eest
  5. treeneri töötasu toetus

Toetust saavad taotleda need isikud või organisatsioonid, kes rahvastikuregistri andmetel  on Jõgeva valla sissekirjutusega. Erandiks on spordiürituse läbiviimine, kus läbiviidav tegevus peab toimuma Jõgeva vallas.

Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele kirjalik taotlus 1. novembriks järgneva kalendriaasta kohta.

 

Õigusaktid

Spordi toetamise kord Jõgeva vallas

 

Vastutaja

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste, e-post helle.kajaste@jogeva.ee, tel 776 6506.

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud

Sisenege Jõgeva valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart, PIN1 ja PIN2. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 

Viide

 

 

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal või täidetaval PDF vormil. Taotluse vormi saab Jõgeva Vallavalitsusest või all olevalt viitelt. Allkirjastatud vorm saata aadressile info@jogeva.ee.

 

Viide

Võistlustel osalemise toetamise taotlemise vorm