Volikogu istungid ja õigusaktid

11/28/22


Volikogu istungid toimuvad üldjuhul üks kord kuus, kui volikogu ei otsusta teisiti. Juulis ja augustis üldjuhul istungeid ei toimu.

Jõgeva Vallavolikogu teise koosseisu istungid: 22. detsember 2022.


Jõgeva Vallavolikogu istungid VOLIS keskkonnas, ligipääs aadressilt  jogeva.volis.ee

2021. aastal valitud volikogu koosseisu istungite otseülekanded

2021. aastal valitud volikogu koosseisu istungite salvestused Youtube-s


Volikogu õigusaktide eelnõud

Volikogu istungite protokollid
Volikogu määrused
Volikogu otsused

Author: MAIRE KASVANDIK