Algatatud detailplaneeringud

 

Jõgeva linnas Suur tn 56 kinnistu detailplaneering

Jõgeva Vallavalitsuse 15. septembri 2020 korraldusega nr 459 on algatatud detailplaneering Jõgeva linnas Suur tn 56 kinnistul.

Algatatava detailplaneeringuga soovitakse määrata uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus. Kinnistu sihtotstarbeks jääb 100% elamumaa. Kinnistule planeeritakse ehitada seitsmekorruseline korterelamu. Detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala pindala on 3 251 m².

Jõgeva Vallavalitsuse 29. septembri 2020 korraldusega nr 487 anti detailplaneeringu koostamise tellimise õigus üle Avella Kinnisvara OÜ-le.

Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.

 

Õuna külas Sõnajala tn 10 kinnistu detailplaneering

Jõgeva Vallavalitsuse 16. juuni 2020 korraldusega nr 285 on algatatud detailplaneering Jõgeva vallas Õuna külas Sõnajala tn 10 kinnistul.

Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu väikeelamu kruntideks ning määratakse neile hoonestusalad ja ehitusõigused. Kinnistute sihtotstarbeks jääb 100% elamumaa. Detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala pindala on 12 686 m².

Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.

 

Jõgeva alevikus aadressidel Muru tn 1, Seemne tn 10 ja osaliselt Seemne tn 12 detailplaneering

Jõgeva Vallavalitsuse 16. juuni 2020 korraldusega nr 284 on algatatud  detailplaneering Jõgeva vallas Jõgeva alevikus aadressidel Muru tn 1, Seemne tn 10 ja osaliselt Seemne tn 12.

Algatatava detailplaneeringuga soovitakse muuta Seemne tn 10 ja 12 kinnistute piire nii, et tekiks kolm uut kinnistut, määrata uued hoonestusalad ja kinnistute ehitusõigused. Kinnistute sihtotstarbeks jääb 100% tootmismaa. Kinnistutel kavandatakse rekonstrueerida vanad hooned (aretuskeskus, kartulihoidla ja kasvuhooned) ning rajada uued hooned: aretuskeskus, universaalhall koos kuivatiga, Muru tn 1 büroohoone ja labor.

Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.

 

Jõgeva linnas Suur tn 86 kinnistu detailplaneering

Jõgeva Vallavalitsuse 25. mai 2020 korraldusega nr 236 on algatatud detailplaneering Jõgeva linnas Suur tn 86 kinnistul.

Algatatava detailplaneeringuga soovitakse määrata uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus. Kinnistu sihtotstarbeks määratakse 100% ärimaa, kuhu planeeritakse ehitada autoremonditöökoda, autopesula, garaažid ja sadulsepatöökoda. Kinnistu pindala on 1 594 m².

Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.