Algatatud detailplaneeringud

 

 

Õuna külas Sõnajala tn 10 kinnistu detailplaneering

Jõgeva Vallavalitsuse 16. juuni 2020 korraldusega nr 285 on algatatud detailplaneering Jõgeva vallas Õuna külas Sõnajala tn 10 kinnistul.

Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu väikeelamu kruntideks ning määratakse neile hoonestusalad ja ehitusõigused. Kinnistute sihtotstarbeks jääb 100% elamumaa. Detailplaneeringuga hõlmatava maa-ala pindala on 12 686 m².

Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.

 

Jõgeva linnas Suur tn 86 kinnistu detailplaneering

Jõgeva Vallavalitsuse 25. mai 2020 korraldusega nr 236 on algatatud detailplaneering Jõgeva linnas Suur tn 86 kinnistul.

Algatatava detailplaneeringuga soovitakse määrata uued hoonestusalad ja kinnistu ehitusõigus. Kinnistu sihtotstarbeks määratakse 100% ärimaa, kuhu planeeritakse ehitada autoremonditöökoda, autopesula, garaažid ja sadulsepatöökoda. Kinnistu pindala on 1 594 m².

Detailplaneeringu lisamaterjaliga saab tutvuda siin.