Aukodaniku, vapimärgi ja vapiplaadi kandidaadi esitamine tunnustamiseks

 

Ettepanekud aukodaniku nimetuse, vapimärgi ja vapiplaadi andmiseks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks 2022.

 

Jõgeva valla aukodanik

Jõgeva valla aukodaniku nimetus antakse erilise auavaldusena Jõgeva vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

 

Kandidaadi tegevus peab olema pikema perioodi jooksul:

  • kaasa aidanud Jõgeva valla arengule ja positiivse maine kujundamisele või;
  • parandanud piirkonna majanduslikku olukorda või;
  • parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või;
  • toonud vallale positiivset tuntust.

 

Tegu on Jõgeva valla kõrgeima autasuga, mis antakse üldjuhul füüsilisele isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Jõgeva vallas. Üldjuhul aukodaniku nimetust postuumselt ei anta. Aukodaniku nimetuse andmise otsustab lõplikult Jõgeva Vallavolikogu.

 

Nimetuse andmisega kaasneb aukodaniku märk, tunnistust ja ühekordne rahaline kingitus, mille suurus on neljakordne töötasu alammäär ümmardatuna sajalisteni. Lisaks on aukodanikul vaba pääs kõigile Jõgeva valla korraldatud üritustele.

 

Jõgeva valla vapimärk ja vapiplaat

Jõgeva valla vapimärk antakse füüsilisele isikule Jõgeva vallale osutatud eriliste teenete eest.

Jõgeva valla vapiplaat antakse juriidilisele isikule Jõgeva vallale osutatud eriliste teenete eest.

 

Vapimärgi ja vapiplaadi andmise otsustab Jõgeva vallavolikogu ning neid tunnustusi võib saada vaid üks kord.

 

Vapimärgi ja vapiplaadi andmisega kaasneb ühekordne rahaline kingitus, mille suurus on kahekordne töötasu alammäär ümardatuna sajalisteni.

 

Tutvu lisaks: Jõgeva valla tunnustamise kord

 

Viide