Jõgeva linna Estakaadi tn 8 ja Puiestee tn 42 kruntide detailplaneeringu avalikustamine

 

Jõgeva linna Estakaadi tn 8 ja Puiestee tn 42 kruntide detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.05.–12.06.2023.
 
Detailplaneering võeti vastu Jõgeva Vallavolikogu 27. aprilli 2023. a otsusega nr 124.
 
Planeeringuala suurusega 7320 m² hõlmab Estakaadi tn 8 ja Puiestee tn 42 katastriüksusi Jõgeva linnas. Hoonestamata Estakaadi tn 8 ja Puiestee tn 42 katastriüksused liidetakse üheks kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa krundiks ja määratakse ehitusõigus kuni kahe kahekorruselise kaubandus- ja teenindushoone püstitamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmisettepanekut.
 
Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringuga tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee ja tööpäeviti kella 9–16 Jõgeva Vallavalitsuse kantseleis (Suur tn 5, II korrus, Jõgeva linn). Planeeringu lahenduse kohta on võimalik esitada kirjalik arvamus e-posti aadressil info@jogeva.ee, posti teel või vallavalitsuses. Detailplaneeringu ja arvamuste menetlus on avalik.
 
 
 

Jõgeva linna Aia tn 3, Suur tn 12 ja 14 kinnistute detailplaneeringu avalikustamine

 

Jõgeva linna Aia tn 3, Suur tn 12 ja 14 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 26.05.–12.06.2023. a.
 
Detailplaneering võeti vastu Jõgeva Vallavolikogu 27. aprilli 2023. a otsusega nr 123.
 
Planeeringuala suurusega 7226 m² hõlmab Aia tn 3, Suur tn 12 ja 14 hoonestatud katastriüksusi Jõgeva linnas. Nimetatud katastriüksused liidetakse üheks kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa krundiks ja määratakse ehitusõigus kuni nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega kaubandus- ja teenindushoone püstitamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmisettepanekut.
 
Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringuga tutvuda Jõgeva valla veebilehel www.jõgeva.ee ja tööpäeviti kella 9–16 Jõgeva Vallavalitsuse kantseleis (Suur tn 5, II korrus, Jõgeva linn). Planeeringu lahenduse kohta on võimalik esitada kirjalik arvamus e-posti aadressil info@jogeva.ee või vallavalitsuses. Detailplaneeringu ja arvamuste menetlus on avalik.