Dokumendiregistrid

15/02/19

 

Jõgeva valla dokumendiregister

Vaata dokumendiregistrist:
Volikogu istungite protokollid
Volikogu määrused
Volikogu otsused
Volikogu menetluses olevad eelnõud 

 

Ühinenud omavalitsuste dokumendiregistrid:

Jõgeva linna dokumendiregister kuni 2017

Jõgeva valla dokumendiregister 2015 - 2017

Jõgeva valla dokumendiregister 2005 - 2014

Palamuse valla dokumendiregister 2011 - 2017

Palamuse valla dokumendiregister kuni 2010

Torma valla dokumendiregiste kuni 2017

 

Jõgeva valla dokumendiregistris registreeritakse:
-  uue ühinenud valla volikogu dokumendid,
- alates 1. jaanuarist 2018 kõik uue valla dokumendid.
 
Jõgeva Linnavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Palamuse Vallavalitsus ja Torma Vallavalitsus tegutsevad kuni 31. detsembrini 2017 eraldi ametiasutustena. Kõik ametiasutustes koostatud, neile saabunud ja nende väljasaadetud dokumendid registreeritakse aasta lõpuni asutuste dokumendiregistrites, sh vallavalitsuse nimel antavad õigusaktid.
 
Ühinenud omavalitsuste teenistujate pädevuses on endise omavalitsuse piirides samade küsimuste lahendamine, mis oli nende vastutusel ka ühinemiseelselt.


 

Author: AIME ANDRON