Energiakulu hüvitise taotlemine

 

Riigipoolne automaatne hüvitis kajastub energiaarvetel jaanuarist kuni 31. märtsini 2022 ja riik kompenseerib hinnalae ületava osa eratarbijale:

 • elektril enam kui 12 s/kWh kohta ja tarbimisele kuni 650 kWh kuus;
 • gaasil enam kui 6,5 s/kWh kohta ja tarbimisele kuni 2,75 MWh kuus;
 • elektri võrgutasu hüvitatakse 50% ulatuses ja gaasi võrguteenus hüvitatakse 100%.
 • 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021.a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.

 

Omavalitsuse kaudu energiatoetuse määramise ja maksmise aluseks on Riigihalduse ministri 23.11.2021 määrus nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele".

Rahvastikuregistrijärgsed Jõgeva valla elanikud saavad esitada energiahinna tõusu hüvitamise taotlusi koos lisadokumentidega alates 10. jaanuarist 2022 kuni 12. juunini 2022.

Enne taotluse esitamist koos lisadokumentidega on võimalus kontrollida kalkulaatori abil kas ja kui palju pere võiks toetust saada. Kontrolli SIIN.

 

Toetust makstakse peredele, kelle netosissetulek euro täpsusega jääb alla leibkonna:

 • esimese liikme kohta 1126 eurot kuus;
 • iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta 563 eurot kuus;
 • ja alla 14-aastased lapsed 338 eurot kuus.

Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks isikud, kes elavad taotluse esitamise hetkel samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine. Ühiseks perekonnaks loetakse suhtes olevad isikud ka siis, kui perekonnal on mitu elukohta ja nad on erinevatesse kohtadesse rahvastikuregistri kohaselt sisse kirjutatud. Perekonna osaks loetakse ka isikud, kes ajutiselt viibivad mujal (nt töö tõttu) või ajateenistuses viibivad isikud.

Toetust on võimalik saada üksnes pere ÜHE eluruumidega seotud energiakulude katteks. Kui majapidamises on mitu mõõtmispunkti, siis hüvitamisele ei kuulu mitteeluruumidega seotud kulud, nagu näiteks laut, kuur, kuivati, töökoda, saun jne.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab:

 • elektril 120 €/MWh või 12 s/kWh;
 • gaasil 49 €/MWh või 4,9 s/kWh;
 • kaugküttel alates 78 €/MWh või 7,8 s/kWh.

 

Utilitas Eesti AS Jõgeva linna kaugküte hind oli 62,93 €/MWh, mis ei kuulu hüvitamisele. Alates 01.02.2022 hakkas kehtima Jõgeval uus soojuse piirhind
92,27 €/MWh, hüvitamine toimub reaalhinnast sõltuvalt.

Veebruaris 2022 oli kaugkütte reaalhind 73.1999 €/MWh ja ei kuulu hüvitamisele.
Märtsis 2022 oli kaugkütte reaalhind 73.200 €/MWh ja ei kuulu hüvitamisele.
Aprillikuu 2022 eest on võimalik taotleda Jõgeva linna kaugkütte eest hüvitist, sest hind on 92.268 eurot/MWh.

 

Toetust antakse perioodi 01.09.2021–30.04.2022 energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks:

 • toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta;
 • toetuse alampiir kõigi energiakulude peale kokku on 10 eurot taotluse kohta;
 • taotlusi saab esitada kuni 12.06.2022;
 • taotluse menetlusaeg kuni 35 tööpäeva kõigi nõutud lisadokumentide esitamisest ja toetuse summa ülekanne 7 tööpäeva jooksul taotleja soovitud arvelduskontole.

 

Taotlus esitakse koos järgmiste lisadokumentidega:

 • vastuvõtul palume taotlejal esitada isikutõendava pildiga dokumendi, elektrooniliselt esitatud taotlus koos lisadokumentidega peab olema digitaalselt allkirjastatud;
 • eluruumi dokument (omand, üüri- ja/või kasutusleping), mis tõendab isiku või perekonna alalist ja/või tegeliku elukohta;
 • taotlusel märkida andmed perekonnaliikmete ja kõikide sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral (vajadusel pereliikmete pangakontode väljavõtted perioodi kohta);
 • toetust taotlevate kuude tarbimiskuu energiaarved, kus kajastatud energia liik, kogus ja kulu;
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

 

Taotlus esitada koos energiaarvetega nende tarbimiskuude kuude eest, milliste kuude eest energiatoetust taotletakse.

 

Taotlusi koos lisadokumentidega saab esitada elektroonselt e-posti aadressidel: ester.sepp@jogeva.eekristi.klein@jogeva.eejaanika.eller@jogeva.eeAinika.zilinski@jogeva.ee ja luule.palmiste@jogeva.ee

Paberkandjal taotlusi koos lisadokumentidega võetakse vastu sotsiaalosakonnas (Jõgeva linn, Piiri 4 3. korrus) ning Palamuse ja Torma teenuskeskustes vastu teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9–12 ja 13–16.

Lisainfo: Luule Palmiste, tel 776 6585, e-post: luule.palmiste@jogeva.ee