Haljastute aastaringne hooldus Jõgeva linnas

 

Jõgeva linnas hooldab haljastuid Kagumari OÜ. Kontaktandmed Risto Aim, telefon 521 2678.

Hooldatavate alade kaardid

Haljastute aastaringne hooldus Jõgeva valla maapiirkondades

PIIRKOND

HALJASALASID HOOLDAV ETTEVÕTE

VASTUTAV ISIK

KONTAKTTELEFON

Jõgeva piirkond
(Jõgeva alevik, Kurista, Kuremaa, Laiuse, Saduküla, Siimusti, Vaimastvere)
OÜ BRP Haldus Urve Aron 5569 9674
Palamuse piirkond
(Kaarepere, Kudina, Luua, Palamuse, Pikkjärve)
OÜ BRP Haldus Urve Aron 5569 9674

Torma piirkond
(Rääbise, Sadala, Torma, Tõikvere, Vaiatu)

Kagumari OÜ

Risto Aim 521 2678