Hanked

23/04/19

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Author: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Jõgeva valla Vaimastvere, Jõgeva, Kuremaa ja Torma mõisa pargi hoolduskava koostamine

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja riigihanke "Jõgeva valla Vaimastvere, Jõgeva, Kuremaa ja Torma mõisa pargi hoolduskava koostamine".

Hanke viitenumber: 217339
Hanke nimetus: Jõgeva valla Vaimastvere, Jõgeva, Kuremaa ja Torma mõisa
pargi hoolduskava koostamine
CPV kood:71420000-8 Maastikuarhitektuuriteenused
Lühikirjeldus: Hanke objektiks on Keskkonnaameti Lõuna regiooni valitsemisalasse kuuluvate Vaimastvere mõisa pargi (KLO1200490), Jõgeva mõisa pargi (KLO1200468), Kuremaa mõisa pargi (KLO1200470) ja Torma mõisa pargi (KLO1200486) hoolduskavade koostamine.
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 13.12.2019 11:00
 

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1628705/general-info