Hanked

 

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Hanketeated

Riigihange "Jõgeva valla haljastute hooldus"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla haljastute hooldus".

Hanke viitenumber: 232730

Hanke nimetus: Jõgeva valla haljastute hooldus

Lühikirjeldus: Jõgeva vallas asuvate haljasalade ja parkide niitmine ja muud hooldustööd ning talvine pargiteede hooldus ajavahemikul 19.04.2021- 31.12.2023.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 15.03.2021 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2886612/general-info

 

Riigihange "Jõgeva valla asulate tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva valla asulate tänavavalgustuse rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd".

Hanke viitenumber: 231613

Lühikirjeldus: ⁠Hanke objektiks on Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatava projekti „Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks rekonstrueerimine" ehitus- ja projekteerimistööde teostamine. Projekti raames teostatakse tänavavalgustuse rekonstrueerimistööd Jõgeva valla asulates.

Riigihange on jaotatud kaheks osaks.

Teave Euroopa Liidu vahendite kohta: ⁠On

Projekti number või viide: ⁠Projekt nr 2014-2020.6.03.18-0122 „Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks rekonstrueerimine".

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: ⁠02.03.2021 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: 

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2777594/general-info