Hanked

05/03/20

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Author: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Lihthange "Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve".

Hanke viitenumber: 226976
 
Hanke nimetus: Jõgeva valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve
 
Lühikirjeldus: Jõgeva valla territooriumil asuva Jõgeva valla tänavavalgustuse (edaspidi ka TV) ehitustööde omanikujärelevalve teenuste osutamine vastavalt projektile "Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks rekonstrueerimine" (töö nr P19081, OÜ THS Projekt, 2020), vastavalt seadustele, standartitele, käesolevatele hankedokumentidele.
 
Projekti number või viide: Projekt nr 2014-2020.6.03.18-0122 „Jõgeva valla tänavavalgustuse energiasäästlikuks rekonstrueerimine"
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 6.10.2020 10:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2317072/general-info

 


Riigihange "⁠Jõgeva linna Tallinna maantee sissesõidu rekonstrueerimine"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Jõgeva linna Tallinna maantee sissesõidu rekonstrueerimine".

227533

Jõgeva linna Tallinna maantee sissesõidu rekonstrueerimine

Jõgeva vallas, Jõgeva linnas asuva Tallinna mnt. sissesõidu olemasoleva asfaldi freesimine ja asfalteerimine 2900 m2.

6.10.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2375252/general-info ⁠

 


Riigihange "Jõgeva vallavalitsuse hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva vallavalitsuse hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd".

Jõgeva vallavalitsuse hoone rekonstrueerimise projekteerimistööd (227020)

Riigihanke esemeks on Jõgeva vallavalitsuse hoone projekti koostamine eskiis-, eel- ja põhiprojekti mahus (sh mudelprojekteerimine BIM-is), ehitusloa taotlemine, nõustamine ehitushanke käigus ning projekti järelevalve teostamine ehitustööde käigus.

Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 24.09.2020 11:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: 

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2320892/general-info

 

 


Riigihange "Jõgeva Spordikeskuse „Virtus“ rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimistööd"

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva Spordikeskuse „Virtus" rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimistööd".

227050

Jõgeva Spordikeskuse „Virtus" rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimistööd

Riigihanke esemeks on Jõgev Spordikeskuse „Virtus" projekti koostamine,sh lammutus-, eskiis-, eel- ja põhiprojekti mahus (sh mudelprojekteerimine BIM-is), ehitusloa taotlemine, nõustamine ehitushanke käigus ning projekti järelevalve teostamine ehitustööde käigus.

24.09.2020 13:00

Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: 

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/2323412/general-info

 

 


Ideekonkurss Jõgeva linnakeskuse arhitektuurivõistlus

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja ideekonkursi "Jõgeva linnakeskuse arhitektuurivõistlus" ideekavandite saamiseks.

Hanke viitenumber: 226723
 
Hanke nimetus: Jõgeva linnakeskuse arhitektuurivõistlus
 
Hanke kirjeldus: Arhitektuurivõistlus on avatud riigihanke ideekonkurss, väliruumi arhitektuurse eskiisprojekti saamiseks. Võistluse eesmärk on leida Jõgeva linnakeskusele ning sellega liituvatele tänavatele ja avalikele aladele parim arhitektuurne eskiislahendus.
Võistlus korraldatakse EV 100 arhitektuuriprogrammi "Hea avalik ruum" jätkuprogrammi raames.
 
Kutseala esindajad: Vähemalt üks ideekavandi autor peab omama kehtivat arhitekti või maastikuarhitekti kutset kutseseaduse või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsioonis omandanud arhitekti või maastikuarhitekti kutsekvalifikatsiooni.
 
Täpsemad nõuded on toodud hanke alusdokumendis "Kõrvaldamise alused ja kvalifitseerimisdokumendid".
 
Projektide või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 23.10.2020 15:00
 
Antava(te) auhinna (auhindade) arv ja väärtus: Auhinnafondi suurus on kokku 30 000 eurot.
Auhinnafond jaguneb:
Esimene koht – preemia suurus 10 000 eurot;
Teine koht – preemia suurus 8 000 eurot;
Kolmas koht – preemia suurus 6 000 eurot;
Kaks ergutuspreemiat - kummagi preemia suurus 3 000 eurot.
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: