Hanked

05/03/20

Täpsemat infot Jõgeva Vallavalitsuse algatatud ja läbiviidud lihthanke piirmäära ületavate hangete kohta saad riigihangete registrist: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/. Sisesta hanke otsingus väljal hankija – Jõgeva Vallavalitsus. Teised väljad võid täita vastavalt vajadusele.

Jõgeva valla veebilehelt leiad hanketeateid kahest kohast. Ehituse ja planeerimisega seonduvad hanketeated leiad Ehitus ja planeerimine valdkonna Hanked lehelt. Kõik hanketeated koos leiad Juhtimine > Hanked lehelt. Täitmisel ja täidetud hankeid näed Hanketeadete arhiiv lehelt. Lisaks võid tellida hangeteadete kohta ka RSS infovoo.

Author: JANIS KÄÄR

Hanketeated

Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus 2020-2023

Jõgeva Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus 2020-2023".

Hanke viitenumber: 221486

Hankija: Jõgeva Vallavalitsus, Suur tn 5, 48306, Jõgeva vald, Eesti Kontaktisik: Janis Käär Tel.: +372 53062020 E-post: janis.kaar@jogeva.ee

Lühikirjeldus: Riigihanke esemeks on Jõgeva linna tänavate aastaringne hooldus ajavahemikul 01.07.2020 - 30.06.2023. Tööde mahud ja täpsem kirjeldus on toodud hanke tehnilises kirjelduses (lisa 2).
 
Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 30.04.2020 11:00
 
Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: